MENU
PORÓWNANIA (1)
wpisz nazwę lub ID...

Katedra św. Marii Magdaleny, ul. Szewska, Wrocław
Kościół św. Marii Magdaleny, widok w kierunku południowym. Po lewej ul. Łaciarska, po prawej ul. Szewska.

Dodał: Mmaciek - Administrator° - Data: 2010-09-20 17:26:36 - Odsłon: 3234
20 września 2010

Data: 2010:09:20 14:18:11   ISO: 100   Ogniskowa: 15 mm   Aparat: SONY DSLR-A300   Przysłona: f/11   Ekspozycja: 1/100 s  


Katedra św. Marii Magdaleny (ul. Szewska), założona w 1226 r. jako kościół parafialny w związku z oddaniem kościoła św. Wojciecha zakonowi dominikanów. Budowę katedry rozpoczęto w wieku XIII (fragmenty odnaleziono w trakcie badań w 1968 r.). Obiekt obecny został rozpoczęty w 1355 r. przez budowniczego Pieszkę (równocześnie pracującego dla katedry) i ukończony bez wyprowadzenia wież ok. 1360 r. Prace przy wieżach zachodnich trwały od 1488 r. Zniszczony w 1945 r., został zrekonstruowany w latach 1960-1970. Jest to prostokątna trzynawowa bazylika o dziesięciu przęsłach. W prezbiterium dwa kwadratowe przęsła nakryte są sklepieniem gwiaździstym, w nawach bocznych sklepieniem trójdzielnym, pozostałą całość nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nawy rozdzielają prostokątne filary o żłobkowanych narożach z płaskimi lizenami. Wokół kościoła, pomiędzy szkarpami zewnętrznymi w XV w. umieszczono szereg kaplic. Od północy przylega do prezbiterium dwukondygnacjowa zakrystia i biblioteka o dwunawowych wnętrzach. Na skarpie zachodniej zachowała się kamienna rzeźba Madonny na księżycu z 1499 r. We wnętrzu zwraca uwagę: ambona (uszkodzona w 1945 r.) z lat 1579-1581, dzieło Fryderyka Grossa; kamienne tabernakulum z końca XIV w., a na ścianach cały szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w.
- Osobne miejsce należy poświęcić zachowanemu przy południowej ścianie kościoła wspaniałemu romańskiemu portalowi, przeniesionemu tu w 1546 r. z opactwa św. Wincentego na Ołbinie. Opactwo to (obecnie teren na skrzyżowaniu ulic B. Prusa i Nowowiejskiej) zostało ufundowane przez magnata śląskiego Piotra Własta w 2. poł. XII w. dla benedyktynów z Tyńca pod Krakowem, a już w 1193 r. przekazane norbertanom, Uległo ono całkowitemu zniszczeniu przez mieszczaństwo - jako ostoja polskości - w 1529 r. w wyniku rzekomego zagrożenia najazdu tureckiego, któremu mogło służyć za punkt oparcia. Był to ogromny zespół, obejmujący trzy kościoły, budynek klasztorny i cały szereg zabudowań gospodarczych, wszystkie ozdobione wspaniałą romańską plastyką kamienną. Z zespołu tego poza luźnymi fragmentami, pierwotnie rozrzuconymi po całym mieście jako materiał budowlany (obecnie skrupulatnie zebranymi i eksponowanymi w Muzeum Architektury w dawnym klasztorze bernardynów), zachował się wyżej wymieniony portal, umieszczony w kościele Marii Magdaleny, odtworzony w 1546 r. z fragmentów odnalezionych na gruzach opactwa, co tłumaczy istniejące różnice stylistyczne poszczególnych elementów. Kolumny z motywem zygzakowatych wałków i niektóre kapitele nawiązują do fragmentów ocalałych z katedry romańskiej i łączą się raczej ze sztuką Lombardii. Inne natomiast łuki archiwolty i kapitele, ze scenami z życia Chrystusa, wykazują wyraźne cechy sztuki francuskiej, szczególnie akwitańskiej. Górne półkoliste pole opisanego portalu wypełniał dwustronny tympanon (obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu), przedstawiający po jednej stronie Ukrzyżowanie, na odwrocie zaś Zaśnięcie Marii. Skomponowany rytmicznie, wiąże się ze środowiskiem pogranicza francuskiego - z kręgiem artystycznym nad Mozą. Ten najokazalszy w naszym kraju portal romański w swym wyrazie artystycznym należy do czołowych pomników rzeźby romańskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Virzzz°: 23 marca 1887 podczas obchodów 90. urodzin cesarza Wilhelma I zapaliła się od fajerwerków północna wieża.

27 maja 1972 kościół przekazany diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego. Proboszczem katedry jest ks. dziek. mgr Bogdan Skowroński.

 • /foto/435/435824m.jpg
  1562
 • /foto/371/371277m.jpg
  1569
 • /foto/5985/5985189m.jpg
  1691
 • /foto/5787/5787368m.jpg
  1744 - 1755
 • /foto/452/452047m.jpg
  1830
 • /foto/5419/5419934m.jpg
  1835
 • /foto/354/354741m.jpg
  1840 - 1850
 • /foto/356/356830m.jpg
  1848
 • /foto/452/452983m.jpg
  1866 - 1893
 • /foto/78/78708m.jpg
  1876
 • /foto/5532/5532024m.jpg
  1887
 • /foto/405/405778m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/5755/5755091m.jpg
  1891
 • /foto/270/270602m.jpg
  1894
 • /foto/429/429590m.jpg
  1895 - 1901
 • /foto/6784/6784590m.jpg
  1895 - 1903
 • /foto/6890/6890321m.jpg
  1896
 • /foto/200/200989m.jpg
  1897 - 1900
 • /foto/377/377700m.jpg
  1899
 • /foto/383/383281m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3972/3972146m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/392/392074m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/5886/5886560m.jpg
  1903 - 1906
 • /foto/347/347497m.jpg
  1903 - 1908
 • /foto/238/238321m.jpg
  1906
 • /foto/396/396928m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/7143/7143985m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/435/435212m.jpg
  1920 - 1937
 • /foto/4889/4889093m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/6260/6260038m.jpg
  1926
 • /foto/368/368015m.jpg
  1928
 • /foto/311/311227m.jpg
  1928 - 1935
 • /foto/182/182600m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5473/5473379m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/6537/6537554m.jpg
  1932
 • /foto/337/337422m.jpg
  1934 - 1938
 • /foto/6221/6221212m.jpg
  1935
 • /foto/355/355548m.jpg
  1935 - 1942
 • /foto/364/364743m.jpg
  1941
 • /foto/372/372565m.jpg
  1945
 • /foto/390/390272m.jpg
  1945
 • /foto/4845/4845643m.jpg
  1945
 • /foto/6690/6690628m.jpg
  1947
 • /foto/4604/4604447m.jpg
  1948
 • /foto/5511/5511283m.jpg
  1952
 • /foto/338/338229m.jpg
  1955 - 1960
 • /foto/429/429698m.jpg
  1960
 • /foto/3348/3348223m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/6203/6203257m.jpg
  1965 - 1966
 • /foto/3638/3638521m.jpg
  1970
 • /foto/6846/6846884m.jpg
  1973 - 1975
 • /foto/242/242153m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/242/242154m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/242/242998m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/385/385252m.jpg
  1983
 • /foto/92/92299m.jpg
  2006
 • /foto/285/285097m.jpg
  2009
 • /foto/307/307375m.jpg
  2009
 • /foto/337/337884m.jpg
  2010
 • /foto/382/382841m.jpg
  2011
 • /foto/444/444834m.jpg
  2012
 • /foto/3708/3708793m.jpg
  2012
 • /foto/4191/4191240m.jpg
  2013
 • /foto/4581/4581784m.jpg
  2014
 • /foto/4581/4581804m.jpg
  2014
 • /foto/4583/4583490m.jpg
  2014
 • /foto/4803/4803269m.jpg
  2014
 • /foto/5805/5805396m.jpg
  2015
 • /foto/6287/6287265m.jpg
  2016

Mmaciek - Administrator°

Poprzednie: Willa Anna Strona Główna Następne: Willa Ewa