Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Wnętrza
6
 
Dworska kaplica zamkowa
 
 
 
 
  ID: 550469

Zamek Piastów Śląskich - prawobrzeżny

der Piastenschloss (?)Budowa
XI w.
Status
Istnieje częściowo
Likwidacja
XV w.
 
Pierwszy wrocławski zamek (potem są jeszcze kolejne dwa!). Siedziba piastowskich Henryków. Zamek ten ewoluoował z siedziby kasztelana grodu - to ten mniejszsy owal: - gdzie zapewne z początku drewniane "pallatium" zostało zastąpione budowlą z bloków granitowych. Za Henryka IV Probusa następuje kolejna przebudowa. Tym razem powstaje zespół budowli ceglanych z ponownym wykorzystaniem niektórych bloków kamiennych, co widać jeszcze po dziś dzień. Po rozbudowaniu się Wrocławia na lewym brzegu Odry (po 1241 r.) miejsce to straciło swoje znaczenie strategiczne. Królowie czescy budują swój zamek na lewym brzegu w miejscu dzisiejszego Uniwersytetu. Pozostawiony na uboczu zamek prawobrzeżny przechodzi w ręce kościoła i stopniowo, przez stulecia, degraduje się do dzisiejszej formy.
 

 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Rekonstrukcja planu zamku romańskiego z ok. połowy XIII w. Oznaczenia: 1-pałac, 2-romańska kaplica dworska, 3-opactwo, 4-romańska kaplica św. Marcina, 5-łaźnia, 6-piec, 7-wały obronne, 8-kuchnia(?), 9-kaplica późnoromańska, 10-droga wiodąca ze szlaku do podgrodzia, 11-miejsce kościółka św. Piotra i Pawła, 12-brama "grodzka", 13-brama "wodna". Oprac. prof. E. Małachowicz
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Rekonstrukcja planu zamku gotyckiego z końca XIII w. Oznaczenia: 1-pałac, 2-zabudowa przy późnoromańskiej kaplicy: a-kuchnia, b-łaźnia, c-piec, 3-trakt komunikacyjny pałacu, 4-miejsce romańskiej kaplicy św. Marcina, 5-dworska kaplica gotycka, 6-opactwo, 7-kaplica grobow, 8-nie dokończony klasztor Cysterek, 9-mury obronne, 10-droga wiodąca ze szlaku do podgrodzia, 11-baszta zachodnia(?), 12-brama "grodzka", 13-brama "wodna", 14-baszta południowa. Oprac. prof. E. Małachowicz
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Przekrój przez teren zamkowy w kierunku północ południe. Oprac. prof. E. Małachowicz
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Studium rekonstrukcji elewacji dworskiej kaplicy romańskiej. Oprac.prof. E. Małachowicz
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Studium rekonstrukcji elewacji bocznej kaplicy późnoromańskiej. Oprac. prof. E. Małachowicz
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Studium rekonstrukcji elewacji dworskiej kaplicy gotyckiej. Oprac. prof. E. Małachowicza
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 2
  Studium rekonstrukcji północnej elewacji gotyckiej kaplicy grobowej NP. Marii (obecnie św. Marcina) Oprac. prof. E. Małachowicza
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Widok aksonometryczny zamku romańskiego sprzed połowy XIII w. Studium rekonstrukcji zabudowy wraz z grodową kaplicą św. Marcina o nieznanym kształcie, oznaczonym (kropkowany) symbolicznie ustalonym miejscu. Oprac. prof. E. Małachowicza
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 2
  Widok aksonometryczny zamku gotyckiego z końca XIIIw. Studium rekonstrukcji zabudowy. Oprac. prof. E. Małachowicz
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Schemat aksonometryczny fragmentu fundamentów i ściany kaplicy romańskiej z rekonstrukcją wyższych partii budowli i dachu. Opra. prof. E. Małachowicz
 • Data: 1000-1600
  komentarze: 0
  Rekonstrukcja planu Ostrowa w końcu XIII w. na tle zanikających obwałowań. Oznaczona granica na część książęcą i biskupią z poł. XIII w. oraz dawna granica z poł. XII w., jak również fundacje książęce: cysterek (B), kolegiaty (C) i starsze (A) - premonstratensów, wysunięte poza mury zamkowe. Oprac. prof. E. Małachowicz
 • Data: 1810
  komentarze: 0
  Teren zamku na Ostrowie. Odrys fragmentu planu Geisslera z 1810 r. (Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu)
 • Data: 1820-1830
  komentarze: 0
  Zabudowania na terenie dawnego zamku na Ostrowie Tumskim widziane od zachodu. Grafika Maksymiliana von Grossmanna.
 • Data: 1824
  komentarze: 0
  Widok wieży przybramnej zamku na ostrowie w 1824 r. Rysunek H. Mutzela (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)
 • Data: 1949-1951
  komentarze: 0
  "Polscy uczeni odsłonili w latach 1949-1951 fundamenty (...) zamku na Ostrowie Tumskim. Fotografie powyżej przedstawiają fundament gotyckiej wieży. Widoczne są ślady szalowania deskami piaszczystego gruntu oraz świadectwo prastarego zwyczaju: garnki z pożywieniem, zamurowane na początku pracy jako tzw. ofiara zakładzinowa."
 • Data: 1950-1980
  komentarze: 0
  Fragment obudowy pieca w pobliżu łaźni zamkowej
 • Data: 1950-1980
  komentarze: 0
  Fragment pozostałości łaźni zamkowej
 • Data: 1950-1980
  komentarze: 9
  Ostrów Tumski. Widok z mostu Młyńskiego na część dawnego zamku piastowskiego z zachowaną kaplicą Św. Marcina. W głębi kościół Św. Krzyża. Fot. S. Arczyński
 • Data: 1968-1980
  komentarze: 0
  Ostrów Tumski. Widok na Zamek Piastowski z zachowaną kaplicą Św. Marcina, Pomnik Jana XXII. W głębi kościół Św. Krzyża.
 • Data: 1970-1974
  komentarze: 0
  "Wokół kaplicy św. Marcina rozciągał się w X-XIII w. wrocławski gród". Zdjęcie zrobione z mostu Młyńskiego Północnego. Dzisiaj takie ujęcie jest niemożliwe ze względu na drzewa porastające nadbrzeże Odry aż do samego mostu.
 • Data: 1971-08
  komentarze: 0
  Fragment murów późnoromańskiej kaplicy zamkowej - przypora i apsyda zachodnia (sierpień 1971 r.)
 • Data: 1973
  komentarze: 0
  Wykusz w murze północnym dawnego pałacu, który jest obecnie częścią kamienicy nr 10 ul. Św. Marcina
 • Data: 1979
  komentarze: 0
  Widok zagospodarowanej części terenu dawnego zamku z kaplicą św. Marcina, w głębi kościół św. Krzyża. Stan z 1979 r.
 • Data: 1985
  komentarze: 0
  Prace konserwatorskie przy północno-zachodnim murze zamku. Na pierwszym planie odsłonięte relikty przypór, w głębi uzupełnione częściowo cokoły ścian i przypór gotyckiej kaplicy dworskiej. Stan z 1985 r.
 • Data: 1987
  komentarze: 0
  Fragment ściętej ściany ośmioboku dworskiej kaplicy gotyckiej zachowany w przyziemiu klasztoru. Stan z 1987 r.
 • Data: 2005-08-25
  komentarze: 0
  Porównanie do http://wroclaw.hydral.com.pl/56382,foto.html
 • Data: 2005-08-25
  komentarze: 0
  Dalszy ciąg pałacowego muru za którego widocznym tu węgłem jest http://wroclaw.hydral.com.pl/57497,foto.html
 • Data: 2013-06-19
  komentarze: 0
  Wrocław, zamek prawobrzeżny. Widok na dawny mur, z gotyckim wykuszem, po remoncie przeprowadzonym przez siostry, do których należy budynek. Sam wykusz jest późnogotycki i nie jest związany z funkcjonowaniem zamku, lecz kanonii pobudowanych na jego miejscu jeszcze w średniowieczu.
 • Data: 2013-06-19
  komentarze: 1
  Wrocław, zamek prawobrzeżny. Znalazł się portal z Whirpoola :)
 • Data: 2013-06-19
  komentarze: 4
  Wrocław, zamek prawobrzeżny. Wyeksponowane fragmenty fazy gotyckiej zamku - patrz rekonstrukcje prof. Małachowicza (ośmioboczny pałac/kaplica).