MENU
ZNACZNIKI
UKRYJ/POKAŻ
Edytuj Usuń Kamienica nr 21 [1]
Edytuj Usuń Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk
Edytuj Usuń Kamienica nr 27
Edytuj Usuń Kamienica nr 11
Edytuj Usuń Kamienica nr 12
Edytuj Usuń Kamienica nr 10
Edytuj Usuń ul. Dobra
Edytuj Usuń Akademia Muzyczna we Wrocławiu im. Karola Lipińskiego
Edytuj Usuń Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym
Edytuj Usuń ul. Sokolnicza
Edytuj Usuń ul. Nabycińska
Edytuj Usuń Bank Alexanderhaus (dawny)
Edytuj Usuń Kamienica nr 32
Edytuj Usuń Kamienica nr 34
Edytuj Usuń Kamienica nr 40
Edytuj Usuń Kamienica nr 27-29
Edytuj Usuń Kamienica nr 52
wpisz nazwę lub ID...

Dawny Königsplatz, potem pl. 1 Maja, a obecnie pl. Jana Pawła II w latach 60, widok w kierunku zachodnim w stronę ul. Legnickiej. Od lewej widoczne m.in.: Akademia Muzyczna, kamienice przy ul. Dobrej, kamienica nr 21 , dawna fabryka papierosów i kamienice przy ul. Sokolniczej. W prawym dolnym rogu widoczne ruiny banku Alexanderhaus.
Zdjęcie autorstwa Tomasza Olszewskiego, Wystawa plenerowa zdjęć T.Olszewskiego w Rynku koło pomnika Aleksandra hr. Fredry, wernisaż 1 czerwca 2011 o godz. 11.00 w Ratuszu, wystawa czynna do 30.06.2011 Zaprasza Muzeum Miejskie Wrocławia, Wydawnictwo Via Nova oraz Biuro Promocji Miasta Wrocławia.

Dodał: Mmaciek - Administrator° - Data: 2011-05-29 22:05:53 - Odsłon: 19053
Lata 1960-1965

Plac powstał w pierwszej połowie XIX w. po zdobyciu Wrocławia przez wojska napoleońskie, a następnie wyburzeniu Bramy Mikołajskiej w 1820 r. W dwa lata później nad fosą przerzucono nowy most zwany Królewskim (Königsbrücke). W tym czasie plac miał kształt prostokąta o powierzchni ok. 0,5 ha i zabudowany był od zachodu w podkowę z zamkniętymi narożnikami.
Wtedy plac określany był jako An der Königsbrücke (Przy Moście Królewskim). Lecz już wkrótce wzwiązku z szybkim rozwojem miasta zaszła potrzeba przebudowy placu. W 1866 r. został on powiększony do 1,5 ha, zlikwidowano most zasypując fosę oraz zmieniono nazwę na Königs Platz (plac Królewski). Na początku XX w. w osi fosy wzniesiono na północy pomnik Bismarcka, a naprzeciwko fontannę wraz z grupą rzeźb Walka i Zwycięstwo. Jeszcze przed wojną planowano podwyższyć zabudowę zachodniej strony placu do 5 kondygnacji lecz do realizacji nigdy nie doszło.

W czasie walk o Festung Breslau zabudowa placu została w większości zniszczona. Ocalał jedynie gmach zajmowany obecnie przez Akademię Muzyczną oraz fontanna. W kolejnych latach w ramach odbudowy placu wzniesiono zupełnie niepasujący budynek Cuprum, a także w miejscu dawnego banku braci Alexander wzniesiono nowy budynek szpitala im. Babińskiego. Dużo zmieniło się na początku lat 80. Właśnie wtedy przebudowano plac i utworzono pzejście podziemne (otwarte 24 marca 1984).
Początkowo nieoficjalnie plac nosił nazwę pl. Królewskiego, lecz już w 1946 r. zmieniono nazwę na plac 1. Maja. Obowiązywała ona do 31 XII 2005 r. Od 1 stycznia 2006 r. patronem placu jest papież Jan Paweł II.

 • /foto/252/252127m.jpg
  1820 - 1833
 • /foto/354/354624m.jpg
  1840 - 1850
 • /foto/33/33571m.jpg
  1850 - 1900
 • /foto/5413/5413174m.jpg
  1863
 • /foto/398/398160m.jpg
  1880
 • /foto/3911/3911097m.jpg
  1880
 • /foto/257/257878m.jpg
  1881
 • /foto/4371/4371282m.jpg
  1890
 • /foto/3506/3506935m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/444/444532m.jpg
  1890 - 1900
 • /foto/154/154728m.jpg
  1890 - 1910
 • /foto/5476/5476609m.jpg
  1890 - 1910
 • /foto/3576/3576960m.jpg
  1895 - 1899
 • /foto/12/12848m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/35/35474m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/3321/3321851m.jpg
  1895 - 1901
 • /foto/336/336075m.jpg
  1895 - 1904
 • /foto/6580/6580761m.jpg
  1895 - 1904
 • /foto/1/001287m.jpg
  1895 - 1910
 • /foto/3742/3742352m.jpg
  1898
 • /foto/424/424821m.jpg
  1899
 • /foto/5740/5740820m.jpg
  1899
 • /foto/5802/5802140m.jpg
  1899
 • /foto/3482/3482001m.jpg
  1900
 • /foto/4828/4828897m.jpg
  1900
 • /foto/5764/5764293m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/218/218809m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/21/21634m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/433/433042m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/3972/3972210m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/5598/5598981m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/5649/5649037m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/5729/5729444m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/6387/6387351m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/11/11780m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/21/21931m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/363/363210m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/6284/6284604m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/8/8938m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/33/33358m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/5844/5844973m.jpg
  1900 - 1907
 • /foto/3404/3404797m.jpg
  1900 - 1909
 • /foto/206/206030m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3788/3788448m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6157/6157787m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/35/35376m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/243/243929m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/361/361455m.jpg
  1901
 • /foto/3803/3803647m.jpg
  1901
 • /foto/4071/4071521m.jpg
  1901 - 1910
 • /foto/257/257493m.jpg
  1902
 • /foto/347/347657m.jpg
  1902
 • /foto/435/435886m.jpg
  1902
 • /foto/5652/5652802m.jpg
  1902
 • /foto/6481/6481362m.jpg
  1902
 • /foto/281/281988m.jpg
  1903
 • /foto/5097/5097220m.jpg
  1903
 • /foto/5134/5134789m.jpg
  1904
 • /foto/5316/5316803m.jpg
  1904
 • /foto/190/190347m.jpg
  1905
 • /foto/423/423295m.jpg
  1905
 • /foto/5304/5304996m.jpg
  1905
 • /foto/305/305140m.jpg
  1905 - 1906
 • /foto/3443/3443556m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/6424/6424689m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/0/000761m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/34/34025m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/64/64430m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/383/383895m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/389/389989m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/412/412128m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/417/417065m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/423/423317m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/444/444990m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/5179/5179447m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/5/005797m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/16/16775m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/433/433501m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/3264/3264113m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/3493/3493810m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/163/163333m.jpg
  1905 - 1935
 • /foto/3315/3315183m.jpg
  1906
 • /foto/4368/4368021m.jpg
  1906
 • /foto/363/363679m.jpg
  1906 - 1912
 • /foto/4639/4639546m.jpg
  1907
 • /foto/5331/5331907m.jpg
  1907
 • /foto/5992/5992794m.jpg
  1908
 • /foto/404/404110m.jpg
  1909
 • /foto/0/000766m.jpg
  1910
 • /foto/61/61720m.jpg
  1910
 • /foto/218/218819m.jpg
  1910
 • /foto/6363/6363811m.jpg
  1910
 • /foto/4/004632m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/403/403894m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/410/410273m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/4864/4864921m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/247/247425m.jpg
  1910 - 1916
 • /foto/3781/3781694m.jpg
  1910 - 1916
 • /foto/3973/3973440m.jpg
  1910 - 1916
 • /foto/17/17851m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/33/33041m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/3971/3971073m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/5244/5244928m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/37/37932m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/301/301630m.jpg
  1911
 • /foto/4095/4095317m.jpg
  1911
 • /foto/197/197801m.jpg
  1913
 • /foto/429/429772m.jpg
  1913
 • /foto/6568/6568761m.jpg
  1913
 • /foto/4169/4169276m.jpg
  1915 - 1926
 • /foto/132/132499m.jpg
  1916
 • /foto/292/292814m.jpg
  1916
 • /foto/5175/5175679m.jpg
  1916
 • /foto/396/396214m.jpg
  1917
 • /foto/4438/4438118m.jpg
  1917
 • /foto/250/250272m.jpg
  1920
 • /foto/245/245583m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/10/10590m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/215/215691m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4488/4488588m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/3716/3716454m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/46/46095m.jpg
  1920 - 1941
 • /foto/6557/6557995m.jpg
  1923
 • /foto/300/300380m.jpg
  1925 - 1928
 • /foto/4771/4771922m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/4977/4977258m.jpg
  1927
 • /foto/446/446192m.jpg
  1927 - 1930
 • /foto/423/423229m.jpg
  1928 - 1933
 • /foto/59/59567m.jpg
  1930
 • /foto/3882/3882718m.jpg
  1930
 • /foto/4603/4603776m.jpg
  1930
 • /foto/410/410128m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/5638/5638033m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/3/003125m.jpg
  1930 - 1937
 • /foto/12/12887m.jpg
  1930 - 1937
 • /foto/33/33037m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/323/323474m.jpg
  1930 - 1943
 • /foto/25/25595m.jpg
  1930 - 1944
 • /foto/4495/4495788m.jpg
  1930 - 1944
 • /foto/4200/4200854m.jpg
  1932
 • /foto/159/159918m.jpg
  1933
 • /foto/338/338185m.jpg
  1933 - 1942
 • /foto/13/13607m.jpg
  1933 - 1944
 • /foto/36/36520m.jpg
  1935
 • /foto/3398/3398426m.jpg
  1935 - 1938
 • /foto/282/282427m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/355/355310m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/3534/3534947m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/424/424351m.jpg
  1935 - 1942
 • /foto/3642/3642904m.jpg
  1936
 • /foto/315/315906m.jpg
  1936 - 1942
 • /foto/440/440783m.jpg
  1937
 • /foto/4117/4117271m.jpg
  1937
 • /foto/6369/6369736m.jpg
  1937
 • /foto/6466/6466402m.jpg
  1938
 • /foto/48/48124m.jpg
  1938
 • /foto/0/000768m.jpg
  1938 - 1940
 • /foto/313/313738m.jpg
  1938 - 1943
 • /foto/401/401815m.jpg
  1938 - 1944
 • /foto/297/297338m.jpg
  1939
 • /foto/3314/3314912m.jpg
  1939
 • /foto/365/365081m.jpg
  1940
 • /foto/3339/3339848m.jpg
  1940
 • /foto/43/43260m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/3866/3866710m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/33/33045m.jpg
  1940 - 1945
 • /foto/430/430567m.jpg
  1941
 • /foto/3776/3776296m.jpg
  1941
 • /foto/3848/3848339m.jpg
  1941
 • /foto/306/306785m.jpg
  1942
 • /foto/6287/6287688m.jpg
  1942
 • /foto/17/17944m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/17/17943m.jpg
  1944
 • /foto/0/000760m.jpg
  1945
 • /foto/0/000773m.jpg
  1945
 • /foto/0/000774m.jpg
  1945
 • /foto/4147/4147618m.jpg
  1945
 • /foto/67/67574m.jpg
  1947
 • /foto/33/33910m.jpg
  1955 - 1963
 • /foto/4051/4051385m.jpg
  1961
 • /foto/102/102954m.jpg
  1961
 • /foto/4051/4051355m.jpg
  1962
 • /foto/446/446093m.jpg
  1964
 • /foto/4459/4459950m.jpg
  1969
 • /foto/3948/3948512m.jpg
  1972
 • /foto/0/000765m.jpg
  1973
 • /foto/251/251769m.jpg
  1974
 • /foto/362/362000m.jpg
  1975
 • /foto/5495/5495651m.jpg
  1976
 • /foto/208/208720m.jpg
  1977
 • /foto/223/223401m.jpg
  1978
 • /foto/241/241434m.jpg
  1979
 • /foto/6607/6607367m.jpg
  1980
 • /foto/443/443264m.jpg
  1983
 • /foto/454/454424m.jpg
  1988
 • /foto/3804/3804908m.jpg
  1988 - 1989
 • /foto/4488/4488981m.jpg
  1991
 • /foto/3/003003m.jpg
  2003
 • /foto/17/17556m.jpg
  2004
 • /foto/41/41668m.jpg
  2005
 • /foto/44/44634m.jpg
  2005
 • /foto/54/54445m.jpg
  2005
 • /foto/56/56953m.jpg
  2005
 • /foto/90/90633m.jpg
  2006
 • /foto/97/97400m.jpg
  2006
 • /foto/106/106178m.jpg
  2006
 • /foto/119/119853m.jpg
  2006
 • /foto/175/175401m.jpg
  2007
 • /foto/149/149817m.jpg
  2007
 • /foto/6241/6241734m.jpg
  2008
 • /foto/227/227374m.jpg
  2008
 • /foto/374/374681m.jpg
  2011
 • /foto/399/399163m.jpg
  2011
 • /foto/3860/3860757m.jpg
  2013
 • /foto/4446/4446573m.jpg
  2014
 • /foto/5409/5409818m.jpg
  2015
 • /foto/5455/5455055m.jpg
  2015
 • /foto/5473/5473988m.jpg
  2015
 • /foto/6071/6071585m.jpg
  2016
 • /foto/6583/6583019m.jpg
  2017

Wrocław lat sześćdziesiątych XX wieku na fotografiach Tomasza Olszewskiego Marzena Smolak , VIA NOVA , Wrocław 2011

Poprzednie: 2010 - 2012 Budowa mostu Wschodniego Strona Główna Następne: 2010 - 2013 Budowa odcinka Siechnice - Łany


maras - Administrator | 2011-05-29 22:07:39
O, Matko Boska!!!!!!!! Leżę i kwiczę....
mietok - Administrator | 2011-05-31 17:41:34
Oby nie za głośno :))))
alsen | 2011-05-29 22:28:24
Porażające zdjęcie, super że trafiło na "hydral"!
alsen | 2011-05-29 22:35:48
ps. Na prawo od narożnej kamienicy przy Legnickiej 21, jest chyba "moja" kamienica...
wopa | 2011-05-30 06:45:35
Faktycznie ta fota powala...
Wincenty Miros | 2011-05-30 08:31:43
Niewiele zostało z tego rejonu miasta ale pojawiła się już nowa zabudowa - Izba wytrzeźwień czyli "żłobek" przy ul. Sokolniczej.
PP - Administrator | 2011-05-30 13:50:00
Lokalizacja tego przybytku miała swoje uzasadnienie m.in. w tym, że wokół placu JPII (wówczas 01.05) funkcjonowało wówczas 5 budek z piwem. Spragniona brać korzystając z przerwy na przesiadkę uzupełniała poziom, co przy dłuższych postojach często skutkowało utratą pionu.
Waclaw Grabkowski | 2011-05-30 21:49:44
:))))
Hanf75 | 2011-06-11 14:50:21
W albumie, pod powyższym zdjęciem błędnie napisano, że jest to "panorama [...] z wieży kościoła św. Barbary.
Wincenty Miros | 2011-06-11 17:30:29
Zdjęcie zostało zrobione prawdopodobnie z dachu budynku u zbiegu ulic Mikołaja i Ruskiej.
Mmaciek - Administrator | 2011-06-11 18:41:09
Dokładnie to z tej
Tadeusz S. | 2011-06-27 23:01:53
Maćku...zaskakujesz nas coraz bardziej...:)))
Mmaciek - Administrator | 2011-06-27 23:37:07
Poczekajcie do połowy lipca, będzie co oglądać ;-))
Virzzz - Administrator | 2011-06-27 23:38:38
Oj będzie... :)
Zagra-Lin | 2015-03-18 01:55:00
Wiatr hula do tego stopnia na Legnickiej, że widać nawet bunkier na Strzegomskim...
wito-Administrator | 2015-03-18 21:27:50
Dobrze widzę ? Majaczy szalet za fontanną i widać stację benzynową pod znacznikiem "Sokolnicza" ?
Wincenty Miros | 2015-03-18 21:50:50
Wito. Dobrze widzisz. Jest szalet i stacja benzynowa. Ja dodam jeszcze do tego dwa słupy ogłoszeniowe i dwa propagandowe.
PP - Administrator | 2015-03-19 00:30:57
Z ciekawostek:
- dwie pętle tramwajowe - wokół stacji benzynowej i po przeciwnej stronie ul. Legnickiej,
- ślad po pomniku Bismarcka
- brak wiadomego dębu