MENU
PORÓWNANIA (1)
wpisz nazwę lub ID...

Budynek dawnej drukarni, późniejszej Szkoły Poligraficznej w Nowej Rudzie.

Dodał: Przemek211° - Data: 2017-03-20 20:53:42 - Odsłon: 33
16 marca 2017


Początki działalności w budynkach „B” teraźniejszego ZSP w Nowej Rudzie można datować na rok 1842 r., kiedy to Wilhelm Wenzel Klambt, założywszy zakład poligraficzny, zaczął wydawać gazetę propagującą naukę, kulturę, sztukę i krajobraz Kotliny Kłodzkiej. Wydawnictwo nosiło nazwę “Der Hausfreund” ("Przyjaciel Domu") i w roku 1844 liczyło 450 stałych abonentów, a w 1847 już 1200. Od 1881 do 1907 wydawcą gazety był Georg Rose. W okresie przedwojennym drukarnia systematycznie modernizowała się przechodząc od maszyn o ręcznym składaniu do wysokowydajnych maszyn rotacyjnych. Po II wojnie światowej Kazimierz Hefkaluk został upoważniony przez powojenne władze polskie do uruchomienia Zakładów Graficznych Klambt w Nowej Rudzie. Później Hefkaluk został dyrektorem Drukarni Państwowej w Nowej Rudzie. W końcu 8 grudnia 1946 roku o godzinie 11.30 otwarto i poświęcono Państwową Szkołę Graficzną w Nowej Rudzie. Pierwszym dyrektorem tejże szkoły został znany już nam Kazimierz Hefkaluk. Szkoła co jakiś czas zmieniała nazwy. W 1947 nazwano ją Szkołą Przysposobienia w Przemyśle Poligraficznym I stopnia w Nowej Rudzie Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych w Polsce. Następnie w 1948 r. z jednorocznej przekształcono ją w 3-letnie Gimnazjum Graficzne. Od roku szkolnego 1951/52 została Zasadniczą Szkołą Poligraficzną. Nad szkołą kolejno sprawowali władzę: Ministerstwo Przemysłu Lekkiego (1951-52), Centralny Urząd Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa (1952-54), Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego (1954-55), Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu (od 1955). Szkoła rozwijała się, unowocześniała i rozbudowywała jak również przeżywała trudniejsze okresy związane z niedofinansowaniem szkolnictwa. Stworzono w niej Zasadniczą Szkołę Poligraficzną, a na jej bazie w latach 70-tych czteroletnie Liceum Zawodowe Poligraficzne. Druga połowa lat 70-tych to lepsze czasy dla szkoły, którą wyremontowano i zmodernizowano. W roku 1985 na bazie istniejącej jednostki utworzono Technikum Poligraficzne i wyremontowano również tzw. „Zameczek”, a w 1987 - internat. W 1992 nawiązano kontakt z przedwojennymi właścicielami drukarni, czyli rodzinami Klambt i Rose, pracującymi dalej w przemyśle poligraficznym, rozpoczynając wspaniałą współpracę. Przemiany i reformy sprawiły, że w szkole otwierano Licea Zawodowe i Ogólnokształcące oraz Studium Policealne. We wrześniu 2002 roku szkole nadano imię Johannesa Gutenberga. 01 września 2005 r. powstał Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie łączący trzy noworudzkie szkoły: Noworudzką Szkołę Techniczną im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz „poligraficzną", czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Johannesa Gutenberga.Obecnie mieści się tu Zespół Szkół Specjalnych.

 • /foto/4864/4864095m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/431/431728m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/3882/3882079m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/3882/3882085m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/146/146677m.jpg
  1936
 • /foto/146/146681m.jpg
  2007
 • /foto/146/146682m.jpg
  2007
 • /foto/146/146684m.jpg
  2007
 • /foto/146/146818m.jpg
  2007
 • /foto/146/146819m.jpg
  2007
 • /foto/147/147954m.jpg
  2007
 • /foto/3874/3874537m.jpg
  2012
 • /foto/6497/6497144m.jpg
  2014
 • /foto/4725/4725785m.jpg
  2014
 • /foto/6014/6014470m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014458m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014459m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014463m.jpg
  2015
 • /foto/6042/6042650m.jpg
  2015
 • /foto/6042/6042802m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014667m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014719m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014762m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014787m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014902m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014908m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014909m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014912m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014916m.jpg
  2015
 • /foto/6016/6016365m.jpg
  2015
 • /foto/6017/6017933m.jpg
  2015
 • /foto/6025/6025189m.jpg
  2015
 • /foto/6025/6025193m.jpg
  2015
 • /foto/6025/6025195m.jpg
  2015
 • /foto/6025/6025196m.jpg
  2015
 • /foto/6025/6025199m.jpg
  2015

Przemek211°

Poprzednie: Pralnia (dawna) Strona Główna Następne: Dom nr 12