MENU
wpisz nazwę lub ID...

Rewitalizacja Nowosolskiego Domu Kultury. Widok z ulicy J. Piłsudskiego w kierunku południowym.

Dodał: Petroniusz (admin)° - Data: 2017-03-10 22:37:02 - Odsłon: 61
czerwiec 2015


Rewitalizacja obszaru Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
Działanie 4.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich
Kategoria 61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Dofinansowanie: 85 %

Celem projektu jest:
• ożywienie społeczno-kulturalne i gospodarcze Śródmieścia Nowej Soli poprzez zwiększenie udziału społeczności w życiu kulturalnym miasta,
• poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców,
• wstrzymanie procesu degradacji miejskiej dzielnicy poprzemysłowej,
• wyeliminowanie zjawiska marginalizacji ekonomicznej i społecznej mieszkańców,
• poprawa stanu infrastruktury technicznej,
• zapewnienie równego dostępu dla wszystkich mieszkańców,
• tworzenie nowych miejsc pracy.

Projekt zakłada wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej, elektroakustycznej, teletechnicznej i oddymiania, zmianę elewacji budynku oraz przebudowę sali widowiskowej wraz z aranżacją jej wnętrza i zakupem 239 foteli, dobudowę obiektu z przeznaczeniem na salę konferencyjno-usługową i salę baletową oraz dobudowę części administracyjnej. Dzięki projektowi wszystkie części budynku, funkcjonujące obecnie jako niezależne, zostaną połączone wewnętrzną komunikacją. Projekt obejmuje również instalację sieci monitoringu i przeciwwłamaniowych systemów alarmowych. Instalacja dźwigu osobowego oraz budowa wewnętrznych pochylni niwelujących różnicę poziomów posadzek w poszczególnych częściach budynku umożliwi korzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym. W ramach projektu przewiduje się zakup podstawowego wyposażenia obiektu niezbędnego do pełnienia zaprojektowanych funkcji NDK.
/Źródło: www.ndk.com.pl , dodał Petroniusz/

 • /foto/5428/5428113m.jpg
  2015
 • /foto/5428/5428135m.jpg
  2015
 • /foto/5428/5428165m.jpg
  2015
 • /foto/5440/5440706m.jpg
  2015
 • /foto/5440/5440725m.jpg
  2015
 • /foto/5539/5539060m.jpg
  2015
 • /foto/5539/5539072m.jpg
  2015
 • /foto/5539/5539132m.jpg
  2015
 • /foto/6530/6530479m.jpg
  2015

Petroniusz (admin)°

Poprzednie: Willa nr 10 Strona Główna Następne: Willa nr 10