MENU
wpisz nazwę lub ID...

Królewskie Seminarium Nauczycielskie, obecnie Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku.

Dodał: żmija - Administrator° - Data: 2017-02-04 12:16:53 - Odsłon: 203
Lata 1910-1915


W drugiej połowie XIX w. miasto bardzo zaczęło odczuwać brak szkoły średniej - gimnazjum. Zwłaszcza, że już w 1870 r. rozpoczęło w Kluczborku działalność Seminarium Nauczycielskie. Brak więc było dla niego miejscowego zaplecza. Miasta nie było stać na budowę. Fundatorem gimnazjum został kupiec żydowski Simon Cohn. Był on dostawcą armii pruskiej i za wzorową organizację dostaw w czasie wojny francusko-pruskiej otrzymał tytuł Tajnego Radcy Handlowego, W paźdź. 1871 roku Cohn kupił za 1000 talarów działkę przy ul. Opolskiej i podarował ją miastu pod budowę gimnazjum. Zobowiązał się również wyłożyć połowę kosztów budowy. W 1877 roku poświęcono budynek, a mistrz wrocławski Wernicke przekazał burmistrzowi Muellerowi klucze. Miasto ufundowało swemu darczyńcy pamiątkową, marmurową tablicę u wejścia do szkoły i nadało mu tytuł honorowego obywatela miasta. Po śmierci Cohna od 1892 r. corocznie obchodzono w maju rocznicę jego zgonu.
Pod budynek obecnej siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku przy ul. Mickiewicza kamień węgielny położono w 1865 r. dokładnie 8 wrzenia. Budowę zakończono 13.5.1870 roku. W budynku znalazło siedzibę Seminarium Nauczycielskie. Po I wojnie światowej władze miejskie, kiedy już ustabilizowała się sytuacja gospodarcza, stwierdziły, że siedziba gimnazjum przy ul. Opolskiej po 40 latach eksploatacji nie spełnia już wymagań nowoczesnej szkoły średniej. Przeniesiono więc Seminarium Nauczycielskie do Wrocławia a jego siedzibę poddano gruntownej przebudowie funkcjonalnej i unowocześnieniu. Pieniądze wyłożyło miasto i powiat. Przebudową kierował dr Kellermann z Kluczborka, który był rządowym radcą budowlanym. Przyłączono wówczas do szkoły budynek pracowni. Wybudowano salę gimnastyczną. Z tego też czasu pochodzą, płaskorzeźby u wejścia do auli. Bardzo uroczysta przeprowadzka kluczborskiego gimnazjum ze starego budynku do nowej (obecnej) siedziby odbyła się w zimie 1926 roku. Budynek poświęcono i oddano do użytku 28 stycznia. Gimnazjum miało profil humanistyczny i w grudniu tegoż roku otrzymało imię Gustawa Freytaga, bardzo popularnego wówczas pisarza i publicysty, syna wieloletniego burmistrza Kluczborka. G. Freytag zmarł trzy lata po Cohnie, ale niedługo po nadaniu jego imienia gimnazjum na dawnej siedzibie zniknęła tablica upamiętniająca pierwszego fundatora kluczborskiego gimnazjum.
Z kronik szkoły wynika, że już w czerwcu 1945 r. zorganizowano w Kluczborku Gimnazjum Koedukacyjne (cztery klasy gimnazjalne). Fakt ów potwierdza Dz.Urz. nr 3 Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach (poz. 131, s. 33). Początkowo zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Opolskiej. Różny był wiek i zakres wiadomości tych, którzy przybyli do polskiej szkoły. Należało zatem zorganizować klasę przygotowawczą w celu wyrównania poziomu wiedzy. W 1945 r. w nowo utworzonym gimnazjum zapisano 182 uczniów (w klasie przygotowawczej było 69 uczniów).
Rok szkolny 1995/96 był rokiem jubileuszowym dla Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku. Obchodziło ono 50-lecie swego istnienia. Z tej okazji nadano szkole imię Adama Mickiewicza, a na posesji szkolnej ustawiono pomnik Wieszcza.
Główne uroczystości odbyły się 13 października 1995 r. Więcej na:

 • /foto/3847/3847885m.jpg
  1898
 • /foto/4041/4041508m.jpg
  1899
 • /foto/264/264037m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/264/264039m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/4399/4399757m.jpg
  1903
 • /foto/454/454395m.jpg
  1910
 • /foto/5574/5574693m.jpg
  1923
 • /foto/264/264386m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/398/398090m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/264/264390m.jpg
  1934 - 1939
 • /foto/264/264388m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/296/296037m.jpg
  2009

Aukcje internetowe

Poprzednie: Kawiarnio-cukiernia "Kynast" Strona Główna Następne: Urząd Pocztowy w Prochowicach