Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
N
Pomnik Niepodległości
18
N
Pomnik poległych w wojnie francusko-pruskiej
15
N
Pomnik Juliana Marchlewskiego
3
N
Pomnik represjonowanych żołnierzy - górników
1
N
Ewangelicki Dom Modlitwy (dawny)
2
1
Kościół pomocniczy Matki Boskiej Bolesnej
39
2
Kamienica nr 2
16
3
Dom nr 3 (dawny szpital)
12
4a
Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Zbawiciela
93
4
Plebania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
11
 
 
 
 
  ID: 592850
Nazwa

pl. Kościelny

Dawniej

Kirchplatz, pl. Marchlewskiego Juliana (1945-93)

 
 

W ramach ujętego w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008-2015" zadania pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" zrealizowano następujące prace:
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz ciągów pieszo-jezdnych,
- wykonanie murków z kamienia łamanego oddzielających powierzchnie zielone,
- nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych,
- wykonanie nowego oświetlenia nawiązującego stylem do sąsiedniego Rynku,
- oświetlenie Pomnika Niepodległości stojącego w centralnym punkcie placu,
- przebudowa ogrodzenia pobliskiego Muzeum,
- wykonanie nowej bramy wejściowej do parku przy Muzeum.
Wartość robót: 2,2 mln zł. Prace ziemne rozpoczęto w czerwcu 2010, modernizację zakończono we wrześniu 2010r.
Cel przebudowy placu ujęty w programie rewitalizacji: "(...) realizacja projektu nie tylko przyczyni się do podniesienia jakości usług kultury oraz do podniesienia jakości spędzania wolnego czasu, ale także wpłynie na wzrost liczby organizowanych imprez i na generalnie wzrost zainteresowania mieszkańców spędzaniem wolnego czasu w przestrzeniach publicznych (...). Według założeń na placu odbywać się będą również imprezy o charakterze ponadlokalnym, które szczególnie w sezonie turystycznym będą ściągać do miasta i Śródmieścia większą liczbę odwiedzających. Między innymi na placu Kościelnym planowana jest organizacja większej części imprez przewidzianych w ramach Międzynarodowego Sympozjum Ceramicznego i Wałbrzyskiego Święta Porcelany "Porcelana inaczej". Przestrzeń, jaką będzie plac Kościelny po zrealizowaniu inwestycji, będzie przyciągać młodych ludzi, szczególnie studentów wałbrzyskich szkół, którzy chętnie spędzają czas w tego typu miejscach, a dla których obecne zagospodarowanie Śródmieścia nie jest atrakcyjne."

/Petroniusz/

 

  Lata: 1600 - 1850
komentarze: 0
Od 1742 r. na obecnym pl. Kościelnym mniej więcej tam, gdzie stoi ...
  Lata: 1850 - 1900
komentarze: 1
komentarze: 0Plac Kościelny.
Plac Kościelny.
  Lata: 1900 - 1945
komentarze: 1
komentarze: 2
komentarze: 0
komentarze: 0

Plac Kościelny - dzień targowy.
Wałbrzych Sródmieście - Plac Kościelny z kościołem ewangelickim, ...
Czteropolowa pocztówka z Wałbrzycha.
Fragment placu Kościelnego z kościołem p.w. M.B.B. oraz budynkami ...
  Lata: 1950 - 1980
komentarze: 0
komentarze: 0Plac Kościelny z pomnikiem Juliana Marchlewskiego oraz budynkiem ...
Plac Kościelny z nieistniejącym pomnikiem Juliana Marchlewskiego ...
  Lata: 1980 - 2000
komentarze: 0
komentarze: 0Pl. Kościelny już bez pomnika J. Marchlewskiego rozebranego w ...
Plac Kościelny (Kirchplatz)-strona północna placu
  Lata: 2000 - 2020
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Plac Kościelny.
Plac Kościelny.
Plac Kościelny
Plac Kościelny
Plac Kościelny
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Plac Kościelny
Plac Kościelny
Plac Kościelny
Plac Kościelny
Plac Kościelny
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 1
komentarze: 0
komentarze: 0
Plac Kościelny z pomnikiem Niepodległości i plebanią parafii ewangelickiej ...
Plac Kościelny w Wałbrzychu - chyba ostatni widok placu przez ...
Przebudowa placu Kościelnego. Widok od strony ul. 1-go Maja.
Modernizacja pl. Kościelnego w Wałbrzychu. Po prawej fragment ...
Barwna wizualizacja planu rewitalizacji Śródmieścia. Widok na ...
komentarze: 3
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Plac Kościelny w Wałbrzychu po modernizacji. Ujęcie ze zbliżonego ...
Plac Kościelny w Wałbrzychu na dwa dni przed Porcelanowym Świętem ...
Wałbrzych-Śródmieście. Plac Kościelny (odnowiony kilka lat temu) ...
Północno-wschodni narożnik Placu Kościelnego i ciasny początek ...
XVI Toyota Półmaraton w Wałbrzychu.Pl.Kościelny.
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0


Obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Przygotowania do złożenia wieńców przy pomniku, ustawianie pocztów ...


Pomnik Niepodległości

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny

 • 18 fotografii


Pomnik poległych w wojnie francusko-pruskiej

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny

 • 15 fotografii


Pomnik Juliana Marchlewskiego

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny

 • 3 fotografie


Pomnik represjonowanych żołnierzy - górników

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny

 • 1 fotografia


Ewangelicki Dom Modlitwy (dawny)

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny

 • 2 fotografie


Kościół pomocniczy Matki Boskiej Bolesnej

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny 1

 • 39 fotografii
 • 2 obiekty


Kamienica nr 2

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny 2

 • 16 fotografii


Dom nr 3 (dawny szpital)

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny 3

 • 12 fotografie


Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Zbawiciela

Dolny Śląsk / Wałbrzych / Śródmieście / pl. Kościelny 4a

 • 93 fotografie
 • 5 obiektów


Plebania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Zbawiciela

 • 11 fotografii