Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
31
Nizina Środkowoeuropejska
33
Masyw Czeski
34
Wyżyny Polskie
 
 
 
 
  ID: 5822476

Regiony 


Regiony fizycznogeograficzne na terenie Dolnego Śląska
Petroniusz (admin)° - 2015-12-26

W obiekcie zebrano regiony fizycznogeograficzne występujące na terenie działania portalu www.dolny-slask.org.pl. Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne. Ostatecznie zmiana granic państwowych Polski po II wojnie światowej spowodowała, że należało rozwiązać problemy i spory związane z regionalizacją fizycznogeograficzną kraju. Kwestia ta została poruszona w 1946 r. na I Ogólnopolskim Zjeździe Geograficznym. Przedstawiony w obiekcie podział na regiony fizycznogeograficzne opracowany przez Kondrackiego jest jedynym kompleksowym podziałem regionalnym Polski, jaki uzyskał szeroką akceptację polskich geografów. Należy jednak pamiętać, że podział ten stosowany jest wyłącznie w Polsce – w krajach z Polską graniczących istnieją lokalne regionalizacje, dlatego niektóre regiony przecięte granicą Polski mogą "nie istnieć" w sąsiednim państwie i odwrotnie: niektóre regiony istniejące poza granicamimogą nie występować w regionalizacji Polski.
/Petroniusz za Wikipedią /

 

  Lata: 2000 - 2020
komentarze: 5
Mezoregiony fizycznogeograficzne na obszarze działalności naszej ...


Nizina Środkowoeuropejska

Dolny Śląsk / Regiony 31

  • 3 obiekty


Masyw Czeski

Dolny Śląsk / Regiony 33

  • 1 obiekt


Wyżyny Polskie

Dolny Śląsk / Regiony 34