Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
N
Park Różaneczników
20
N
Szpital Uzdrowiskowy Wielka Pieniawa
230
N
Park Józefa
19
N
Brama główna
23
N
Park Centralny
38
N
Park Szachowy
44
N
Łabędzi Staw (dawny)
3
 
 
 
 
  ID: 518748

Park Zdrojowy

KurparkBudowa
1906
 

Park Zdrojowy (wpis do rejestru zabytków nr 493/1344/WŁ z dnia 17.07.1991 r.) Park zrealizowany w 1906 r. wokół Nowego Domu Zdrojowego (ob. Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa”), stanowiącego główny element kompozycyjny założenia, otoczony ze wszystkich stron przez zabudowę, w przeważającej mierze wille i pensjonaty. Najstarszymi częściami parku są Park Centralny, otaczający Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa” oraz Park Różaneczników, zlokalizowany na północ od ul. Matuszewskiego. Przy ul. Parkowej zlokalizowano nieistniejące obecnie korty tenisowe, za którymi w 1911 r. urządzono dzisiejszy Park Szachowy, osiowo symetryczny z prostokątnym układem ciągów pieszych i okrągłym placem, zajmujący prostokąt ograniczony ulicami Parkową, Matuszewskiego i Kryniczną. Po 1913 r. park przedłużono do ul. Jana Pawła II, kontynuując prostokątną siatkę alejek otoczoną willami. Układ kompozycyjny Parku Zdrojowego z niewielkimi zmianami przetrwał do dzisiaj. Drzewostan Parku Szachowego stanowią głównie szpalery lipy krymskiej i szerokolistnej, świerka kłującego i kasztanowca oraz pomniki przyrody – dwie okazałe topole czarne. W Parku Różaneczników cenny starodrzew o swobodnym układzie kompozycyjnym, z przewagą drzew iglastych. Wzdłuż promenady głównej i części alejek szpalery klonów jaworów, kasztanowców i jesionów. Pomniki przyrody to: jesion wyniosły, choina kanadyjska i modrzew europejski. W skład starodrzewu Parku Józefa wchodzą okazy kasztanowców w formie bukietowej i klonów purpurowych oraz pomnik przyrody – imponujących rozmiarów buk pospolity. W parkach Różaneczników i Józefa licznie występują cisy w formie krzewiastej i drzewiastej, m.in. grupa cisów w formie altany. Pomnikiem przyrody jest licząca ok. 0,5 ha powierzchni skupina różaneczników wzdłuż cieków wodnych. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010-2011 przebudowano Park Zdrojowy oraz zmodernizowano Muszlę Koncertową wg projektu Jerzego Kielara. Na terenie parku, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowany został monitoring wizyjny. Charakterystyczne dla Parku Józefa są podświetlane, naturalnej wielkości figury kuracjuszy w strojach z epoki oraz osób związanych z uzdrowiskiem. Przy wejściu od strony Deptaka na piaskowcowej ławeczce siedzi Akiba Rubinstein, figura kuracjuszki z pieskiem wchodzącej do parku ustawiona została w pobliżu skrzyżowania ulic Zdrojowej i Tranzytowej. W miejscu połączenia ulic Zdrojowej i Matuszewskiego, przy platformie widokowej na osi ścieżki z Kardiologicznego Szpitala Uzdrowiskowego „Zdrowie” stoi figura dr Józefa Matuszewskiego, grupa kuracjuszy siedzi na trawiastej środkowej polanie parku. Przejście do Parku Różaneczników sygnalizuje punkt widokowy na dolinę różaneczników. Niewielka platforma posiada dwie pochylnie otaczające okrągły klomb – parter kwiatowy z dominantą róż pnących się na stelażu. Z drewnianej kładki wychodzącej z eliptycznego placyku widać rosnące niżej różaneczniki. Do niecki na krawędzi alejki niższego poziomu parku, spływa spod kładki kurtyna wodna. Na ostatnim skrzyżowaniu promenady głównej z alejkami obwodowymi kierunkowskaz „Światowid”. Początek cieku wodnego sygnalizuje rzeźba terenowa – dzbany. Z bloków czerwonego piaskowca na okrągłym placyku przy końcu parku powstał wodozbiór, gdzie woda wypływa z rzygacza do obudowanej niecki. Tam, gdzie główna promenada krzyżuje się z poprzeczną alejką, wznosi się ażurowa altana z małym źródełkiem wody mineralnej. Celem lepszego skomunikowania Parku Szachowego z kompleksem Parku Zdrojowego urządzono plac pieszy „przed szachami”. Tylna część parku przeznaczona została na rekreację i plac zabaw dla dzieci. Główna aleja z fontanną liniową do kulminacyjnego zespołu fontann prowadzi od placu z szachownicą plenerową. Wejście nań akcentują „pylony” z roślin pnących na ażurowym stelażu w kształcie wieży szachowej. W strefie wejścia symetryczny pawilon z prześwitem. Na osi parku platforma widokowa, gdzie wiedzie para schodów terenowych ograniczających nieckę fontanny z rzygaczami. Dominantą jest fontanna tryskająca pulsacyjnie na wysokość ok. 6 m. [bynio]

 

  Lata: 1900 - 1945
komentarze: 2
komentarze: 0
komentarze: 3
komentarze: 0
komentarze: 0
Promenada w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju.
Kurhaus
Sanatorium Wielka Pieniawa z zakładem przyrodoleczniczym, widok ...
Dom Zdrojowy w szerokiej perspektywie.
Kurhaus.
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Park Zdrojowy
Polanica-Zdrój, Wielka Pieniawa i Pijalnia wody mineralnej.
Polanica Zdrój
Szpital Uzdrowiskowy Wielka Pieniawa (Herzheilbad Kurhaus).
W polanickim parku Zdrojowym.
  Lata: 1950 - 1980
komentarze: 0
Artystyczne wycinanie sylwetek
  Lata: 2000 - 2020
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Aleja parkowa.
Aleja parkowa pod słońce.
Tablica informacyjna przy ul Matuszewskiego w obrębie Parku.
Park Zdrojowy w Polanicy.
Polanicki kataryniarz.
komentarze: 0
Ulica Ogrodowa z Polanicy-Zdrój. Na zdjęciu widać (od lewej) Pensjonat ...


Park Różaneczników

Dolny Śląsk / Powiat kłodzki / Polanica-Zdrój / Dzielnica Polanica / ul. Parkowa / Park Zdrojowy

 • 20 fotografii
 • 8 obiektów


Szpital Uzdrowiskowy Wielka Pieniawa

Park Centralny

 • 230 fotografii
 • 9 obiektów


Park Józefa

Dolny Śląsk / Powiat kłodzki / Polanica-Zdrój / Dzielnica Polanica / ul. Parkowa / Park Zdrojowy

 • 19 fotografii
 • 4 obiekty


Brama główna

Dolny Śląsk / Powiat kłodzki / Polanica-Zdrój / Dzielnica Polanica / ul. Parkowa / Park Zdrojowy

 • 23 fotografie


Park Centralny

Dolny Śląsk / Powiat kłodzki / Polanica-Zdrój / Dzielnica Polanica / ul. Parkowa / Park Zdrojowy

 • 38 fotografii
 • 9 obiektów


Park Szachowy

Dolny Śląsk / Powiat kłodzki / Polanica-Zdrój / Dzielnica Polanica / ul. Parkowa

 • 44 fotografie
 • 8 obiektów


Łabędzi Staw (dawny)

Dolny Śląsk / Powiat kłodzki / Polanica-Zdrój / Dzielnica Polanica / ul. Parkowa / Park Zdrojowy

 • 3 fotografie