Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
 
Paszków
Autor: maras - Administrator°, Data dodania: 2015-01-05 23:25:10, Aktualizacja: 2017-03-12 16:51:44, Odsłon: 1331

Wszystko o wsi Paszków od 1945 roku

Nazwy miejscowości po 1945 r.
Paszków, pow. bystrzycki, d. nazwa Pohldorf [M. P. 1947 nr 37 poz. 297, obow. od 15.03.1947 r.];
- Opoczka (ad/(Wójtowice + Paszków) , pow. bystrzycki, d. nazwa Dintershöh [M. P. 1948 nr 59 poz. 363, obow. od 28.06.1948 r.].
- Bucznik (ad/(Wójtowice + Paszków) , pow. bystrzycki, d. nazwa Buchberg [M. P. 1948 nr 78 poz. 692, obow. od 08.11.1948 r.].
- Pokrzywno (ad/Paszków), pow. bystrzycki, d. nazwa Nesselgrund [M. P. 1948 nr 78 poz. 692, obow. od 08.11.1948 r.].
- Kamionek (ad/Paszków), pow. bystrzycki, d. nazwa Steinhübel [M. P. 1949 nr 29 poz. 445, obow. od 13.05.1949 r.].
- Istebnik (ad/Paszków), pow. bystrzycki, d. nazwa Stubengrund [M. P. 1949 nr 29 poz. 445, obow. od 13.05.1949 r.].
- Barczów (ad/Paszków), pow. bystrzycki, d. nazwa Bartschberg [M. P. 1950 nr 8 poz. 76, obow. od 23.01.1950 r.].
- Paszkówka (ad/Paszków), pow. bystrzycki, d. nazwa Ransberg [M. P. 1950 nr 52 poz. 588, obow. od 04.04.1950 r.].
- Kostera (ad/Paszków), pow. bystrzycki, d. nazwa Rinneberg [M. P. 1950 nr 52 poz. 588, obow. od 04.04.1950 r.].
Nazwa aktualna:
D. U. 2013 poz. 200, obow. od 28.02.2013 roku - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 r. w sprawie urzędowego wykazu nazw miejscowości i ich części:
Paszków, wieś, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, SIMC: 0851494.
(Barczów, Bucznik, Istebnik, Kamionek, Kostera, Opoczka, Paszkówka– nie występują)

Pokrzywno, osada, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, SIMC: 0851502.


Źródło: ISAP

[Stan]


/ /
Stan | 2015-10-27 13:32:03
Po przemianach ustrojowych prawie wszystkie przysiółki zostały wykreślone z wykazu nazw miejscowości. Jedynie dawny przysiółek Pokrzywno, został usamodzielniony i jako osada podlega bezpośrednio burmistrzowi miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka. W wykazie skreślonych brakuje przysiółków Kostera i Paszkówka.
RAJL | 2017-03-20 08:45:57
Ad vocem przysiółka Bucznik. Dawny Buchberg występował przed wojną w dwóch miejscach w tej okolicy. Jedno - przysiółek Buchberg - część wsi Pohldorf. Była to kilkudomowa, szeregowa kolonia zamieszkana przez kilkunastu mieszkańców na południe od Pohldorf. Nazwa jest widoczna na mapie Messtischblatt - edycja z 1884 roku. Na mapach z lat 1919-1936 - już tej nazwy nie ma. Osada ta nie miała nic wspólnego z Wójtowicami, a po wojnie przyjęła nazwę Bucznik. Co innego z leśniczówka Buchberg - nazwaną później Bukowice. Ta nazwa dotyczyła jednego gospodarstwa leżącego bezpośrednio przy miejscowości Huta, ale formalnie należącego do Wójtowic. Z resztą sama leśniczówka przypisywana była także do Huty oraz Zalesia.
Stan | 2017-03-20 09:13:20
Bucznik został podzielony według ksiąg katastralnych, które są niewrażliwe na podziały administracyjne. Komisja Ustalania Nazw za podstawę przyjęła mapy w skali 1:25000, ale jak widać, czasem korzystała z bardziej dokładnych dokumentów. Reasumując: Bucznik został podzielony między Wójtowice i Paszków. Tak też zostało to zapisane.
Stan | 2017-03-22 09:27:30
Dla dociekliwych i cierpliwych, polecam doskonałe Studium miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka (ok. 47 MB - rys.pdf): Porównanie dawnych map i obecnych granic poszczególnych miejscowości, pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości. Przykładem może być właśnie rejon Paszkowa i dawnej Opoczki.