Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
N
Most Pomorski Południowy
90
N
Śluza Mieszczańska
76
N
Most Pomorski Północny
34
 
 
 
 
  ID: 509637

Mosty Pomorskie

Werderbrücke 

Mosty Pomorskie - zespół trzech wrocławskich mostów (Północny, Środkowy i Południowy) łączących północny i południowy brzeg Odry ze znajdującą się pomiędzy nimi Kępą Mieszczańską. Przeprawa z południowego brzegu Odry na Kępę Mieszczańską istniała w tym miejscu już w XIV wieku i związana była z wybudowanymi tu, na południowej odnodze Odry, młynami. Aż do XIX wieku system jazów i tam, regulujący pracę znajdujących się w tym rejonie młynów, foluszy i innych zakładów przemysłowych wykorzystujących energię płynącej rzeki powiązany był z drewnianymi mostami, umożliwiającymi przemieszczanie się pomiędzy obydwu brzegami rzeki, a także dostarczanie surowców i odbiór produktów z tych młynów. Pod koniec wieku XIX system ten stał się już niewystarczająco wydolny i istniejącą w tym czasie przeprawę przebudowano. Najpierw, w roku 1879, zbudowano krótki jednoprzęsłowy most nad śluzą przy południowym brzegu Kępy Mieszczańskiej - dziś most ten nosi nazwę mostu Pomorskiego Środkowego. W latach 1904-1905 u wylotu ulicy Odrzańskiej przerzucono kamienny most Pomorski Południowy, dokładnie w osi mostu Środkowego. Jest to trójprzęsłowa konstrukcja kamienna, neoromańsko-secesyjna. Przy południowym przyczółku mostu, po obu stronach jezdni, ustawiono niewielkie pawilony mieszczące małe sklepiki lub zakłady usługowe; swą formą przypominają one strażnice, w których pobierano myto za przejazd mostem, choć roli strażnic nigdy nie pełniły. Sześćdziesięciometrowa kamienna balustrada mostu ozdobiona była trzema parami wieżyczek z latarniami; wieżyczki te - pomimo że uzupełniały architekturę mostu - zostały po II wojnie światowej zlikwidowane, a później na ich pilastrach od strony wschodniej podwieszono rury ciepłownicze, jeszcze bardziej oszpecające jego wygląd.

Most Północny, z Kępy Mieszczańskiej na północny brzeg Odry Północnej, powstał dopiero w roku 1930 nad jazem regulującym poziom wody dla zbudowanej tu pięć lat wcześniej północnej elektrowni wodnej. Ma on nitowaną stalową konstrukcję blachownicową, długość około 85 i szerokość 20 metrów. Przy okazji jego budowy przebudowano (m.in. poszerzono) most Pomorski Środkowy.

Mosty Pomorskie, w odróżnieniu od sąsiednich Uniwersyteckich przetrwały bez większych zniszczeń oblężenie Festung Breslau w 1945 pomimo, że Północny został uszkodzony bezpośrednim trafieniem bombą lotniczą. W 1953 most Pomorski Północny przeszedł remont kapitalny, a w 1984 przebudowano jego chodniki i balustrady. ( Źródło: Wikipedia)

Most Pomorski Środkowy (na przekopie Śluzy Mieszczańskiej)
Długość: 17 m
Szerokość:
- całkowita 17,2-20,5 m
- jezdni 11,7-14,4 m
- chodników 2×3,1 m
Rozpiętość przęseł: nieregularne, od 6,1 do 14,9

 

1 2
  Lata: 1900 - 1945
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 2
komentarze: 6
komentarze: 7
Zagrożony powodzią drewniany Most Pomorski. Po prawej chyba Wielki ...
Odra przy Mostach Pomorskich , chyba w trakcie powodzi 1903
"Młyn Nowy" i jazy na Odrze w dość popularnym ujęciu. W tle Most ...
Okolice mostu Pomorskiego południowego.
Widok z wieży kościoła św. Elżbiety.
komentarze: 6
komentarze: 0
komentarze: 1
komentarze: 2
komentarze: 0
Widok z początku wieku na przedmieście Odrzańskie, most Pomorski ...
Klasyczny widok z wieży bazyliki św. Elżbiety na pocztówce z początków ...
Stary most Pomorski i widok na Uniwersytet. Obraz olejny Maxa ...
Most Pomorski i Uniwersytet. Przed mostem drewniane konstrukcje ...
Most Pomorski i Uniwersytet, kolorowa wersja widokówki http://wroclaw.hydral.com.pl/212484,foto.html ...
komentarze: 1
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 2
komentarze: 0
Most Pomorski i Uniwersytet.
Pocztówka z własnej kolekcji - most Pomorski i Uniwersytet. Po ...
Kolejna pocztówka z cyklu "Młyny i Uniwersytet" Czarno - biała ...
Okolice mostu Pomorskiego. Ok.1920.
Na pierwszym planie mosty Pomorskie i wylot śuzy Mieszczańskiej ...
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Panorama ul. Grodzkiej z widokiem na Uniwersytet, śluzę Mieszczańską ...
Mosty Pomorskie już w komplecie, można porównać z fotografią - ...
Most Pomorski z gmachem Uniwersytetu w tle.
Uniwersytet Wrocławski i most Pomorski. Fot. Klette.
Fragment śluzy i most Pomorski Środkowy w latach (prawdopodobnie) ...
komentarze: 7
komentarze: 5Mosty Uniwersyteckie i Pomorskie oraz rejon pl. św. Macieja na ...
Widok na mosty Uniwersyteckie i mosty Pomorskie
  Lata: 1945 - 1950
komentarze: 4
komentarze: 1
komentarze: 4
komentarze: 1
komentarze: 4
Miasto-twierdza w całości przeszło w ręce Armii Czerwonej. U góry ...
Uniwersytet już z uszkodzoną wieżą.
Na zdjęciu Ryszard Skała.
Tuż po wojnie...
Most Pomorski północny. U dołu zdjęcia widać jaz regulacyjny. ...
komentarze: 2
komentarze: 0
komentarze: 2
komentarze: 0

Z saneczkami na moście.
Lata 1948-1950: widok na Uniwersytet (na dalszym planie), bliżej ...
Most i Odra na pocztówce z lat 50 tych
Mosty Pomorskie. Z lewej Archiwum Państwowe, w oddali kamienice ...
  Lata: 1950 - 1980
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Nocny widok na Most Pomorski (jeszcze bez rur) oraz ulicę Grodzką.
Mama z koleżanką na Moście Pomorskim. Z lewej fragment Archiwum ...
Mosty Pomorskie i śluza Mieszczańska na zdjęciu z arch. J. Hryniuk ...
Zdjęcie rodzinne z Mostem Pomorskim w tle.1953. Autorem zdjęcia ...
Panorama Odry z fragmentem Mostu Pomorskiego.
komentarze: 4
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 1

Widok na mosty Pomorskie z wieży kościoła św. Elżbiety
Wschodnia balustrada północnej części Mostu Pomorskiego. W dali ...
Odra i widok na północny most Pomorski.
Most Pomorski. Widok, jak przypuszczam, z wieży kościoła św. Elżbiety. ...


Most Pomorski Południowy

Dolny Śląsk / Architekci i ich realizacje K / Karl Klimm

  • 90 fotografii
  • 1 obiekt


Śluza Mieszczańska

Dolny Śląsk / Wrocław / Nadodrze / ul. Księcia Witolda

  • 76 fotografii
  • 2 obiekty


Most Pomorski Północny

Dolny Śląsk / Wrocław / Mosty i kładki Wrocławia / Mosty Pomorskie

  • 34 fotografie
  • 1 obiekt