Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
N
Pomnik Poległych Policjantów
4
N
Zespół głównej bramy wejściowej
10
N
Kaplica cmentarna
25
N
Pole 120 - Kwatery Więźniów Pomordowanych przez UB
8
N
Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego 1945-1956.
12
N
Ekshumacja ofiar stalinizmu
23
N
Kwatera Poległych w I Wojnie Światowej
483
M
Kwatera muzułmańska
9
N
Kolumbarium
2
 
 
 
 
  ID: 509323

Cmentarz OsobowickiBudowa
1867
 


Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu
twajda° - 2015-07-01
Tymoteusz Karpowicz we Wrocławiu
Waclaw Grabkowski° - 2009-08-27

Powierzchnia 52 ha.
Kaplica cmentarna 1920 - 1921
Budynek zarządu ok 1900.
Oficyna i bramy około 1905 r.

Cmentarz Osobowicki komunalny, założony w 1867 r. kilkakrotnie powiększany, obecnie największy cmentarz Wrocławia o pow. 52 ha. Znajduje się przy ul. Osobowickiej 47-59 (niem. Osswitzer Weg).
Cmentarz powstał na terenie – niegdyś zaliczanym do wsi Rosenthal (Różanka) – dawnych pól i miejskich pastwisk, zwanych prawdopodobnie od nazwiska byłego właściciela tych gruntów Polinke Acker – Polankowe Pola. Grunty te przyłączono do miasta już w 1808, podczas gdy resztę Różanki dopiero 120 lat później. Ówczesna dziewiętnastowieczna lokalizacja cmentarza wybrana została m.in. ze względu na dość wygodny dojazd/dojście z miasta istniejącym tutaj mostem Groszowym (Gröschelbrücke, 30 lat później zastąpionym dzisiejszym mostem Osobowickim, zlokalizowanym w nowym miejscu, około 700 metrów na wschód, znacznie dalej od cmentarza), a z drugiej strony ze względu na położenie poza miastem w okolicy, która w tamtych czasach nie była planowana pod zabudowę lub uprawy.
Na cmentarzu znajduje się ok. 40 grobów sprzed 1945, w tym najstarszy jest grób ze stellą z 1879 szachisty Adolfa Anderssena. Zachował się także nagrobek z postacią kobiecą z 1895.

Na polu "D" jest kwatera żołnierzy poległych w latach 1914-1918, z żeliwnymi krzyżami szeregowców i podoficerów oraz kamiennymi oficerów, w centrum trzy wysokie drewniane krzyże ustawione w 1993 r.
Kolejne kwatery poległych w I wojnie światowej znajdują się przed kaplicą na polach 86 i 87 mają po jednym krzyżu. Przed samą kaplicą znajduje się symboliczny pomnik w postaci trzech kamiennych sylwetek z każdej strony, wystawiony w 1992 r.
Po prawej stronie głównej alei, prowadzącej do kaplicy pogrzebowej 1921 r., stoi symboliczny Krzyż Katyński – pomnik pomordowanych na wschodzie Polaków.
Po zachodniej stronie alei na polach 24 i 42 znajduje się kwatera zasłużonych, na której spoczywają profesorowie, politycy, artyści, oficerowie Znajduje się tutaj też granitowy pomnik Żołnierzy KBW z 1965 r., a nieco dalej na północy piaskowcowy obelisk Funkcjonariuszy MO oraz Policji, z wmurowanymi tablicami upamiętniającymi także policjantów sprzed II wojny światowej. Po wschodniej stronie alei, na polu 41, mieszczą się okazałe kaplice grobowe Romów z rodziny Łakatoszów. Po lewej stronie stoi symboliczny drewniany krzyż cmentarny z dużą drewnianą figurą Chrystusa.
Na polu 79 na północny wschód od kaplicy znajduje się kolejna kwatera zasłużonych, kamienny pomnik z napisem: Zasłużonym w 40 rocznicę powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy. Społeczeństwo Wrocławia 1985.
Na polu 119 na północny wschód od kaplicy jest kwatera kombatantów z pomnikiem w kształcie Krzyża Walecznych, między trzema kamiennymi kolumnami i napisami na tablicach: Trzy kolumny symbolizują: Siły zbrojne, Ruch Oporu, Martyrologię obozów koncentracyjnych. Wybudowane w czynie społecznym przez członków koła ZBoWiD Kleczków. Wrocław Psie Pole w latach 1978-1989.
Obok na polu 120 znajduje się kwatera bezimiennych ofiar stalinizmu, mieszcząca groby pomordowanych w więzieniach i straconych żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dalszy ciąg tych kwater znajduje się na polu 81a, gdzie na skraju ustawiono niewielki symboliczny krzyż. Tutaj zwraca uwagę pomnik pilota Wiktora Komorowskiego zamęczonego w 1952, zrehabilitowanego w 1989 i jego synów Jerzego i Bogdana straconych w 1954, zrehabilitowanych w 1992. Znaleziono ślady ok. 350 grobów. Około 500 pozostałych grobów znajdowało się prawdopodobnie w dawnych kwaterach 77, 91 i 102, przekazanych do pochówków. Dlatego planuje się ekshumacje w kwaterach 77, 91, 102, 91a i 92. Wśród pochowanych byli także Niemcy, w tym zbrodniarze wojenni.
Pole "M" na północny zachód od kaplicy to kwatera muzułmanów, w której nagrobki oznaczone są symbolem półksiężyca.
W kwaterze 2, przy bramie środkowej, jest fragment starego muru zewnętrznego, na którym zachowały się pozostałości pomników nagrobnych z początku XX w., obecnie w większości ponownie wykorzystanych. Naprzeciw tych grobowców rośnie około 100-letni platan klonolistny o obwodzie około 360 cm wysokości około 28 m.
Za .

 

1 2
  Lata: 1900 - 1945
komentarze: 0
Plan cmentarza Osobowickiego, datowanie niepewne.
  Lata: 1950 - 1980
komentarze: 0
Fragment cmentarza Osobowickiego. Fot. M. Durczak.
  Lata: 1980 - 2000
komentarze: 0
komentarze: 1
komentarze: 0


Zdewastowane nagrobki poniemieckie na polach od strony ul. Łużyckiej.
Pod koniec lat osiemdziesiątych władze postanowiły definitywnie ...
W latach terroru stalinowskiego , jednym z miejsc kaźni był Zakład ...
  Lata: 2000 - 2020
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 9
komentarze: 0
komentarze: 0
Cmentarz Osobowicki - groby żołnierzy z I w.ś.
Cmentarz Osobowicki - Muszkieterzy są wśród nas.
Cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, w roku 1970 ...
Cmentarz Osobowicki - wejście pomocnicze.
Cmentarz Osobowicki - Główna aleja.
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 2
komentarze: 18
komentarze: 0
Osobowice. Cmentarz
Cmentarz Osobowicki.
Jeden z ciekawszych nagrobków z ładnymi różami u stóp i jeszcze ...
Krypty rodzinne przy murze-jak byłem to w miejscu gdzie odkryta ...
Jedno z mauzoleów cygańskich rodzin
komentarze: 1
komentarze: 2
komentarze: 4
komentarze: 0
komentarze: 0
Grobowiec Czurko Łakatosza Króla Najwyższej Rady Cygańskiej i ...
Osobowice- cmentarz żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej
Cmentarz żołnierzy Polski Walczącej z charakterystycznym znaczkiem
Cmentarz Osobowicki - ściana południowa, grobowce rodzinne, Anioł ...
Jedno z mauzoleów rodzin cygańskich na cmentarzu Osobowickim
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Jedno z wejść na cmentarz
Widok alejki cmentarnej w kierunku północnym
Alejka cmentarna w kierunku północnym
Nowe ogrodzenie cmentarza podczas budowy
Wejscie na cmentarz od strony ulicy Łużyckiej
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 6
komentarze: 0
komentarze: 5
Obiekty handlowe (m.in knajpa) znajdujące się bezpośrednio przy ...
Obiekty handlowe znajdujące się przy cmentarzu
Cmentarz Osobowicki. Płyta nagrobna wrocławskiego poety Tymoteusza ...
Osobowice. Cmentarz Osobowicki. Wielki krzyż cmentarny w dniu ...
WIem, że to wstyd ale nie wiem jak nazywa się owa uliczka okalająca ...
komentarze: 2
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Na cmentarz powoli wracają znalezione poniemieckie płyty nagrobne....
Podział na kwatery Cmentarza Osobowickiego
Cmentarna aleja....
Grób królewskiej rodziny cygańskiej Łakatoszów
Krzyż Katyński przy głównej alei cmentarza
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Pomnik Żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego którzy zginęli ...
Druga strona pomnika z napisem: "CHWAŁA ŻOŁNIERZOM KBW POLEGŁYM ...
Osobowice. Cmentarz Osobowicki. Wejście na cmentarz od strony ...
Osobowice. Cmentarz Osobowicki. Aleja główna w kierunku kaplicy.
Osobowice. Cmentarz Osobowicki. Wielki krzyż cmentarny.


Pomnik Poległych Policjantów

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki

  • 4 fotografie
  • 1 obiekt


Zespół głównej bramy wejściowej

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki

  • 10 fotografii


Kaplica cmentarna

Dolny Śląsk / Architekci i ich realizacje B / Max Berg C

  • 25 fotografii


Pole 120 - Kwatery Więźniów Pomordowanych przez UB

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki

  • 8 fotografii


Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego 1945-1956.

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki

  • 12 fotografie


Ekshumacja ofiar stalinizmu

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki

  • 23 fotografie


Kwatera Poległych w I Wojnie Światowej

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki

  • 483 fotografie


Kwatera muzułmańska

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki M

  • 9 fotografii


Kolumbarium

Dolny Śląsk / Wrocław / Osobowice / ul. Osobowicka / Cmentarz Osobowicki N

  • 2 fotografie