Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
N
Krasnal Motocyklista
5
N
Dzwon Marii lub Dzwon Biednego Grzesznika
7
N
Detale zewnętrzne
50
N
Widok kościoła od południa
37
N
Chodniki
26
N
Widoki z wieży katedry św. Marii Magdaleny
5
N
Widok kościoła od zachodu
52
N
Wieża północna - projekt odbudowy Richarda Plüddemanna
6
N
Mostek Pokutnic
13
N
Restauracja Stara biblioteka
6
N
Kapliczka Dompniga (Dąbnika)
20
N
Widok kościoła od północy
31
N
Widok kościoła od wschodu
1
N
Portale kościoła św. Marii Magdaleny
20
N
Widoki z Mostka Pokutnic
78
N
Wnętrze kościoła
36
 
 
 
 
  ID: 508952

Katedra św. Marii MagdalenyBudowa
1355-1488
 


Kolumna Dąbnika (Dompniga)
bonczek/hydroforgroup/° - 2005-05-28
Północna wieża kościoła Marii Magdaleny
bonczek/hydroforgroup/° - 2008-04-13

Katedra św. Marii Magdaleny (ul. Szewska), założona w 1226 r. jako kościół parafialny w związku z oddaniem kościoła Św. Wojciecha zakonowi dominikanów. Budowę katedry rozpoczęto w wieku XIII (fragmenty odnaleziono w trakcie badań w 1968 r.). Obiekt obecny został rozpoczęty w 1355 r. przez budowniczego Pieszkę (równocześnie pracującego dla katedry) i ukończony bez wyprowadzenia wież ok. 1360 r. Prace przy wieżach zachodnich trwały od 1488 r. Zniszczony w 1945 r., został zrekonstruowany w latach 1960-1970. Jest to prostokątna trzynawowa bazylika o dziesięciu przęsłach. W prezbiterium dwa kwadratowe przęsła nakryte są sklepieniem gwiaździstym, w nawach bocznych sklepieniem trójdzielnym, pozostałą całość nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nawy rozdzielają prostokątne filary o żłobkowanych narożach z płaskimi lizenami. Wokół kościoła, pomiędzy szkarpami zewnętrznymi w XV w. umieszczono szereg kaplic. Od północy przylega do prezbiterium dwukondygnacjowa zakrystia i biblioteka o dwunawowych wnętrzach. Na skarpie zachodniej zachowała się kamienna rzeźba Madonny na księżycu z 1499 r. We wnętrzu zwraca uwagę: ambona (uszkodzona w 1945 r.) z lat 1579-1581, dzieło Fryderyka Grossa; kamienne tabernakulum z końca XIV w., a na ścianach cały szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w.
- Osobne miejsce należy poświęcić zachowanemu przy południowej ścianie kościoła wspaniałemu romańskiemu portalowi, przeniesionemu tu w 1546 r. z opactwa Św. Wincentego na Ołbinie. Opactwo to (obecnie teren na skrzyżowaniu ulic B. Prusa i Nowowiejskiej) zostało ufundowane przez magnata śląskiego Piotra Własta w 2. poł. XII w. dla benedyktynów z Tyńca pod Krakowem, a już w 1193 r. przekazane norbertanom, Uległo ono całkowitemu zniszczeniu przez mieszczaństwo - jako ostoja polskości - w 1529 r. w wyniku rzekomego zagrożenia najazdu tureckiego, któremu mogło służyć za punkt oparcia. Był to ogromny zespół, obejmujący trzy kościoły, budynek klasztorny i cały szereg zabudowań gospodarczych, wszystkie ozdobione wspaniałą romańską plastyką kamienną. Z zespołu tego poza luźnymi fragmentami, pierwotnie rozrzuconymi po całym mieście jako materiał budowlany (obecnie skrupulatnie zebranymi i eksponowanymi w Muzeum Architektury w dawnym klasztorze bernardynów), zachował się wyżej wymieniony portal, umieszczony w kościele Marii Magdaleny, odtworzony w 1546 r. z fragmentów odnalezionych na gruzach opactwa, co tłumaczy istniejące różnice stylistyczne poszczególnych elementów. Kolumny z motywem zygzakowatych wałków i niektóre kapitele nawiązują do fragmentów ocalałych z katedry romańskiej i łączą się raczej ze sztuką Lombardii. Inne natomiast łuki archiwolty i kapitele, ze scenami z życia Chrystusa, wykazują wyraźne cechy sztuki francuskiej, szczególnie akwitańskiej. Górne półkoliste pole opisanego portalu wypełniał dwustronny tympanon (obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu), przedstawiający po jednej stronie Ukrzyżowanie, na odwrocie zaś Zaśnięcie Marii. Skomponowany rytmicznie, wiąże się ze środowiskiem pogranicza francuskiego - z kręgiem artystycznym nad Mozą. Ten najokazalszy w naszym kraju portal romański w swym wyrazie artystycznym należy do czołowych pomników rzeźby romańskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Virzzz°: 23 marca 1887 podczas obchodów 90. urodzin cesarza Wilhelma I zapaliła się od fajerwerków północna wieża.

27 maja 1972 kościół przekazany diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego. Proboszczem katedry jest ks. dziek. mgr Bogdan Skowroński.

 

1 2
  Lata: 1000 - 1600
komentarze: 0
komentarze: 3Kolorowa wersja tej reprodukcji http://wroclaw.hydral.com.pl/371277,foto.html#
Kościół św. Marii Magdaleny i najbliższe otoczenie na planie miasta ...
  Lata: 1600 - 1850
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 4
Kościół św. Marii Magdaleny w ujęciu od północnego wschodu. Maria ...
Kościół św. Marii Magdaleny na ilustracji z Topographia oder Prodromus ...
Kościół Marii Magdaleny we Wrocławiu na przełomie l. 20. i 30. ...
Breslau - Ansicht der Maria-Magdalenen-Kirche. Anonyme Federlithographie ...
Kościół św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej. Widok od południa, ...
komentarze: 2
Dagrerotyp Hermana Krone. W oddali kościół św. Marii Magdaleny. ...
  Lata: 1850 - 1900
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu na litografii R. Geisslera.
Kościół św. Marii Magdaleny
Widok z wieży ratuszowej na kościół św. Marii Magdaleny po pożarze ...
Pocztówka z Breslau przedstawiająca kościół św. Marii Magdaleny, ...
Plan przedstawiający rozmieszczenie działek na których znajdują ...
komentarze: 0
komentarze: 3
komentarze: 0
komentarze: 0

Kościół św. Marii Magdaleny
Kościół św. Marii Magdaleny i Dzwon Grzesznika na pocztówce litograficznej ...
Pocztówka (litografia) przedstawiająca: Ratusz, Targ Łakoci, kościół ...
Kościół św. Marii Magdaleny.
  Lata: 1900 - 1945
komentarze: 0
komentarze: 9
komentarze: 2
komentarze: 3
komentarze: 0
Kościół św. Marii Magdaleny.
Kosciół św. Marii Magdaleny, odlewnia dzwonów i dzwon Marii.
Chrystus z apostołami. Przed wojną w zbiorach Śląskiego Muzeum ...
Pocztówka z datą obiegu - 1906 rok, przedstawiająca w górnym rogu ...
Paul Emil Gabel - litografia przedstawiająca Kościół św. Marii ...
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 2
komentarze: 0
komentarze: 0
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny
Portal Ołbiński w kościele św. Marii Magdaleny. Zdjęcie pochodzi ...
Wschodnia pierzeja Rynku z Kościołem św. Marii Magdaleny. Opis ...
Katedra św.Marii Magdaleny od południowego zachodu
Widok kościoła od południowego wschodu na grafice Hagendorna.
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 1
komentarze: 0
komentarze: 0
Widok na kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.
Kościół Marii Magdaleny, widok od zachodu z wieży Ratusza.
Widok z tarasu obecnego DH Feniks na kościół Marii Magdaleny - ...
Kurzy Targ i kościół Marii Magdaleny
Wieże kościoła św. Marii Magdaleny na początku lat 30 XX w.
komentarze: 0
komentarze: 1
komentarze: 0
komentarze: 0

Widok na Kurzy Targ, najprawdopodobniej z wieży Ratusza. Perspektywę ...
Widok kościoła z dachu domu towarowego.
Wrocławskie wieże, widok Wrocławia przedstawiony na drzeworycie ...
Plan kościoła św. Marii Magdaleny autorstwa W. Güttelsa z zaznaczeniem ...
  Lata: 1945 - 1950
komentarze: 5
komentarze: 2
komentarze: 0
komentarze: 0

Bardzo ciekawe zdjęcie pokazujące centrum Wrocławia zaraz po zakończeniu ...
Ulica Szewska widok w kierunku ul. wita Stwosza. Po prawej ruiny ...
Ruiny wieży kościoła św. Marii Magdaleny, która zawalonej od niwybuchu ...
Odbudowa wieży gotyckiego kościoła św. Marii Magdaleny. Stan z ...

1 2


Krasnal Motocyklista

Dolny Śląsk / Wrocław / Wrocławskie Krasnale

 • 5 fotografii


Dzwon Marii lub Dzwon Biednego Grzesznika

Dolny Śląsk / Wrocław / Plac Grunwaldzki (osiedle) / ul. Ludwisarska 16-18 / Ludwisarnia A. Geittner Söhne

 • 7 fotografii
 • 1 obiekt


Detale zewnętrzne

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Szewska 9 / Katedra św. Marii Magdaleny

 • 50 fotografii
 • 2 obiekty


Widok kościoła od południa

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Szewska 9 / Katedra św. Marii Magdaleny

 • 37 fotografii


Chodniki

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Szewska 9 / Katedra św. Marii Magdaleny

 • 26 fotografii


Widoki z wieży katedry św. Marii Magdaleny

Dolny Śląsk / Wrocław / Widoki z wrocławskich wież i ...(PUNKTY WIDOKOWE)

 • 5 fotografii


Widok kościoła od zachodu

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Szewska 9 / Katedra św. Marii Magdaleny

 • 52 fotografie


Wieża północna - projekt odbudowy Richarda Plüddemanna

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Szewska 9 / Katedra św. Marii Magdaleny

 • 6 fotografii


Mostek Pokutnic

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Szewska 9 / Katedra św. Marii Magdaleny

 • 13 fotografie
 • 1 obiekt


Restauracja Stara biblioteka

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Szewska 9 / Katedra św. Marii Magdaleny

 • 6 fotografii