Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
N
Portale bazyliki św. Elżbiety
63
N
Detale zewnętrzne bazyliki, epitafia
129
N
Pomnik Dietricha Bonhoeffera
4
N
Miniaturka Bazyliki św. Elżbiety (dla niewidomych)
6
N
Widoki z wieży bazyliki św. Elżbiety
259
N
1976.06.09 - Pożar bazyliki św. Elżbiety
29
N
1975.09.20 - Pożar wieży bazyliki św. Elżbiety
11
N
Krasnale Pożarki
5
N
Wnętrza bazyliki św. Elżbiety
71
N
1980-1989 Odbudowa bazyliki po pożarach
27
N
Krasnal Weteran
3
 
 
 
 
  ID: 508940

Bazylika św. Elżbiety

Elisabethkirche, Kościół Garnizonowy 

Bazylika p. w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu (zwany Farą Elżbietańską lub kościołem Garnizonowym) - gotycki kościół w sąsiedztwie Rynku we Wrocławiu, jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych w mieście.Kościół położony jest na placu pomiędzy ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety, który stanowi pendant dla placu Solnego. Pierwszy w tym miejscu kościół, początkowo pod wezwaniem św. Wawrzyńca, ceglano-kamienny w stylu romańskim, powstał prawdopodobnie jeszcze na początku XIII w., a w 1253 przekazany przez Henryka III krzyżowcom z czerwoną gwiazdą jako kościół klasztorny[1]. 31 marca 1252 wymieniono po raz pierwszy parafię św. Elżbiety[2], a 19 listopada 1257 kościół został konsekrowany już pod imieniem św. Elżbiety przez biskupa Tomasza I, aczkolwiek nadal używano równolegle wezwania św. Wawrzyńca, przeniesionego po 1387 na ołtarz główny oraz wieżę kościelną, której budowę rozpoczęto przed 1339.
Obecny trójnawowy bazylikowy kościół ufundowany przez Bolesława III powstał od początku XIV wieku w stylu gotyku redukcyjnego. W latach 1309-1318 wzniesiono zachodnie przęsło naw, w 1340 ukończona była nawa, w 1384 kaplica pw. Najświętszej Marii Panny (budowniczy Otto z Nysy), a w 1387 prezbiterium. Służył jako kościół farny wrocławskiego patrycjatu i wyrażał jego ambicje, konkurując wielkością z biskupią katedrą św. Jana. Łęki przyporowe odprowadzające siły ze sklepień nawy głównej umieszczone są nisko, pod dachami naw bocznych, w systemie krakowskim. Same nawy nakryte są prostymi sklepieniami krzyżowymi. Prezbiterium kościoła wydzielone jest jedynie we wnętrzu wydatnymi gurtami, nie wyodrębnia się w bryle i jest zamknięte trójbocznie. Nawy boczne przedłużone są do końca prezbiterium i zakończone są analogicznie do niego, nie tworząc zamkniętego ambitu. Bryła kościoła ma długość 68,2 m i szerokość 34,47 m. Ukończona w połowie XV w. przylegająca do kościoła od południa masywna, pozbawiona przypór i akcentowana lizenami i blendami wieża osiągnęła wraz z hełmem wysokość 130,5 m, będąc najwyższą wieżą na Śląsku i lokując się w czołówce najwyższych budowli ówczesnego świata. Wokół kościoła istniał cmentarz, otoczony przez wieniec maleńkich domków księży-altarystów (opiekunów ołtarzy), które potęgowały wrażenie wielkości kościoła. Kruchty powstały po stronie południowej i północnej, główny portal prowadzi do przyziemia wieży. Stosunkowo nieefektowna elewacja zachodnia nie posiada portalu i ze względu na przylegającą do niej ulicę położona jest ukośnie w stosunku do osi kościoła.
6 kwietnia 1525 kościół św. Elżbiety stał się pierwszym ze śląskich kościołów, który przejęli ewangelicy, a pastorem został Ambrosius Moiban; przejęcie kościoła miało jakoby nastąpić w wyniku wygranej wrocławskiego patrycjusza i podskarbiego królewskiego Heinricha von Rybischa w grze w kości nad mistrzem krzyżowców Erhardem Scultetusem. W 1529 w czasie wichury zawalił się drewniany hełm wieży, a jego szczątki upadły na otaczający kościół cmentarz. Katoliccy pisarze określili to jako karę Boską, która spadła na ewangelików. Ci z kolei argumentowali, że to, że w tak potężnym kataklizmie nikt nie zginął (szczątki przygniotły tylko kota) to świadectwo szczególnej opieki Boga. Wieżę odbudowano w latach 1531-1535 ze znacznie mniejszym hełmem renesansowym o formie istniejącej do dziś. W 1598 podczas remontu dachu położono angobowaną dachówkę mnich-mniszka, tworzącą wzór czerwonej-zielonej szachownicy (analogiczne wzory istniały wówczas na dachach Ratusza oraz Fary Marii Magdaleny. W 1649 zawaliła się część więźby dachowej. Kolejny raz poważnych zniszczeń kościół doznał w czasie oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w latach 1806/1807, gdy uszkodzony został hełm na wieży oraz dach. W latach 1856-1857 prowadzono renowację kościoła, lecz w czasie prac[3] zawaliła się zewnętrzna ściana nawy południowej, a wraz z nią część sklepień - po odbudowie i wzmocnieniach konstrukcji kościół ponownie konsekrowano 19 listopada 1858. W kościele z biegiem czasu powstało bogate wyposażenie fundowane przez zamożnych mieszczan, a także liczne epitafia (w sumie około 370). W 1750-1761 Michael i Benjamin Engler, a następnie Gottlieb Ziegler zbudowali w kościele wielkie organy, po kilku remontach i przebudowach (ostatnia w 1939-1941) posiadające 91 głosów (zniszczone w pożarze w 1976. Inne, mniejsze organy z 1718, zbudowane przez Adama Horatio Caspariniego, znajdują się obecnie w Auli Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
W końcu XIX w. dla zwiększenia przepustowości ulic wyburzono większość domków altarystów, pozostawiając tylko cztery, zaś w początku XX wieku zburzono jeszcze jeden. Dwa domki, połączone bramką i zwane Jaś i Małgosia pozostały, mimo planów nowej regulacji ulic i budowy w tym miejscu domu towarowego w latach 20..
II wojnę światową kościół przetrwał bez większych uszkodzeń. Krótko służył jeszcze jako kościół polskiej już parafii ewangelicko-augsburskiej, a w listopadzie 1946 został przekazany katolickiemu ordynariatowi polowemu, uzyskując status kościoła garnizonowego. Służył również jako sala koncertowa, a jego organy wykorzystywano w czasie festiwalu Wratislavia Cantans. Bogate wyposażenie kościoła i dużą część oryginalnej substancji budowlanej strawiły jednak trzy pożary. Pierwszy miał miejsce 4 czerwca 1960, gdy od uderzenia piorunem spłonął szczyt wieży i został uszkodzony dach. Dach i wieża zostały odremontowane, lecz 20 września 1975 wieża ponownie się zapaliła, a wraz z nią otaczające ją jeszcze drewniane rusztowanie. Całkowicie zniszczone zostały renesansowy hełm, kamieniarka wieży oraz jeden z trzech dzwonów (dwa pozostałe zerwały się z zawieszenia, lecz przetrwały upadek). Ostatni, najpoważniejszy w skutkach pożar 9 czerwca 1976 spowodował prawie całkowite zniszczenie drewnianego wyposażenia kościoła, spłonęły organy, więźba dachowa, zawaliły się sklepienia nawy głównej. Odbudowy podjęto się dopiero w 1981, przez całe lata 80. postępowała ona bardzo powoli. Przy rekonstrukcji wykorzystano współczesne techniki budowlane, hełm w dawnych formach wykonano z żelbetu, zaś stalową kratownicową więźbę dachową przykryto dla zapewnienia pełnej szczelności wpierw blachą, na nią kładąc dachówkę (przywrócono przy tym szachownicowy wzór). Zrekonstruowana wieża posiada wysokość 90,46 m (wraz z gałką)[4]. Wnętrzu przywrócono formy zbliżone do gotyckich. Kościół oraz taras widokowy na wieży zostały otwarte dla wiernych i zwiedzających w maju 1997. 31 maja tegoż roku Jan Paweł II dokonał ponownej konsekracji kościoła, nadając mu status bazyliki mniejszej.
Za Wikipedia -
Strona oficjalna -

 

1 2 3 4 5 6 7 8
  Lata: 1000 - 1600
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0

Bazylika św. Elżbiety ze starą wieżą. Stary szpiczasty hełm był ...
Bazylika św. Elżbiety
Kolejny z serii widoków Elżbiety z lat 1450-1529. Thurn an der ...
Gotycki hełm kościoła św. Elżbiety i jego upadek w 1529 r. Wg. ...
  Lata: 1600 - 1850
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Bazylika św.Elżbiety po katastrofie budowlanej -14.08.1649 roku.
Katastrofa budowlana w kościele św. Elżbiety na ilustracji z epoki.
Die Thurm=Wächten zu St. Elisabeth in Bresslau Wieża kościoła ...
Prospectus Templi primarii Evangelicorum S. Elisabethae Vratislaviae; ...
Bazylika św. Elżbiety we Wrocławiu na rysunku F.B. Wernera z Topographia ...
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 4
Bazylika św. Elżbiety na początku XIX wieku.
Max Grossmann. Miedzioryt kolorowany.
Kaplica św. Materna przy kościele św.Elżbiety, akwaforta M. von ...
Kościół św. Elżbiety, rysunek H. Mützela z 1824 r. W obecnej formie ...
Rycina kościoła św. Elżbiety z 1827 r.
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 13


Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu na przełomie l. 20. i 30. XIX ...
Bazylika św. Elżbiety na rycinie z XIXw.
Dagerotyp z 1843 roku (sic) przedstawiający Bazylikę św. Elżbiety.
  Lata: 1850 - 1900
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Kościół św. Elżbiety na stalorycie E. Höfera według rysunku C. ...
"Fragment rynku wrocławskiego w poł. XIX w. (Ze zbiorów Archiwum ...
Kościół św. Elżbiety przed 1529 rokiem.
Kościół św. Elżbiety w 1857 roku.
Rzut poziomy kościoła.
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 0
Przekrój poprzeczny kościoła.
Kościół św. Elżbiety.
Północno-zachodni narożnik wrocławskiego Rynku z bazyliką św. ...
Bazylika św. Elżbiety we Wrocławiu na litografii R. Geisslera.
Północno-zachodni narożnik Rynku z bazyliką św. Elżbiety. Widoczne ...
komentarze: 0
komentarze: 0
komentarze: 1
komentarze: 0
komentarze: 2
Bazylika św. Elżbiety.
Narożnik zachodniej pierzei Rynku i kościół św. Elżbiety.
Widok na bazylikę i naroże rynku. Poprzednio dodał: AM° - Data: ...
Bazylika św. Elżbiety i fragment północnej strony Rynku.
Pozdrowienia z Wrocławia z końca XIX w.
komentarze: 3
komentarze: 0
komentarze: 1
komentarze: 0
komentarze: 2
Bazylika św. Elżbiety w końcu XIX wieku na obrazie autorstwa Josepha ...
Bazylika św. Elżbiety fotografii z przełomu XIX i XX wieku. Autor: ...
Bazylika św. Elżbiety
Bazylika św. Elżbiety. Udostępnione przez Wincentego Mirosa.
Widok XIX wiek. Taka sama fotografia opatrzona była datą 1891 ...
komentarze: 2
komentarze: 0
komentarze: 0


Plan oświetlenia gazowego z 1891 roku. Źródło: Muzeum Gazownictwa ...
Bazylika Świętej Elżbiety
Wrocław - widok na kościół św.Elżbiety od strony południowej na ...

1 2


Portale bazyliki św. Elżbiety

Dolny Śląsk / Wrocław / Architektura / Detale architektoniczne / Portale, portyki i...

 • 63 fotografie


Detale zewnętrzne bazyliki, epitafia

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Mikołaja, św. 3-5 / Bazylika św. Elżbiety

 • 129 fotografii
 • 9 obiektów


Pomnik Dietricha Bonhoeffera

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Mikołaja, św. 3-5 / Bazylika św. Elżbiety

 • 4 fotografie


Miniaturka Bazyliki św. Elżbiety (dla niewidomych)

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Mikołaja, św. 3-5 / Bazylika św. Elżbiety

 • 6 fotografii


Widoki z wieży bazyliki św. Elżbiety

Dolny Śląsk / Wrocław / Widoki z wrocławskich wież i ...(PUNKTY WIDOKOWE)

 • 259 fotografii
 • 1 obiekt


1976.06.09 - Pożar bazyliki św. Elżbiety

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Mikołaja, św. 3-5 / Bazylika św. Elżbiety

 • 29 fotografii


1975.09.20 - Pożar wieży bazyliki św. Elżbiety

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Mikołaja, św. 3-5 / Bazylika św. Elżbiety

 • 11 fotografii


Krasnale Pożarki

Dolny Śląsk / Wrocław / Wrocławskie Krasnale

 • 5 fotografii


Wnętrza bazyliki św. Elżbiety

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Mikołaja, św. 3-5 / Bazylika św. Elżbiety

 • 71 fotografii
 • 12 obiekty


1980-1989 Odbudowa bazyliki po pożarach

Dolny Śląsk / Wrocław / Stare Miasto / ul. Mikołaja, św. 3-5 / Bazylika św. Elżbiety

 • 27 fotografii