Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
 
Jasień
Autor: tinn°, Data dodania: 2008-10-22 01:57:45, Aktualizacja: 2008-10-22 01:57:45, Odsłon: 1682

Historia miasta


Pierwsza wzmianka pisana o Jasieniu pochodzi z 1000r i znajduje się w dokumencie wystawionym w Aachen 1 maja 1000r., w którym to cesarz Otto III przekazuje między innymi osadę wiejską Gozenna należącą do grodu Niemptz, klasztorowi w Nienburgu nad rzeką Saale, na prośbę margrabiego Gego II (Geron II) za wstawiennictwem opata Eggiharda , kolejna pochodzi z roku 1012 i z 24 maja 1179 oraz z 4 czerwca 1216r. Wymienia się wieś Gozewa.

W XIV wieku wieś Jasień (Gassen) przechodzi w ręce rodziny von Wiedebach z Biecza (“1321 nadanie tytułu Pana na Bieczu i Jasieniu rycerzowi Lorenz von Wiedebach”). Do roku 1642 (śmierć Kacpra von Wiedebach), Jasień pozostaje w rękach rodziny Wiedebach jako dobro szlacheckie. Majątek po Wiedebachach zostaje częściowo rozsprzedany. Wieś Jasień za zasługi lenne dla brata Kacpra – Hansa von Wiedebach z Golina (Gulen) otrzymała Marianna, żona Kacpra, która mieszkąła w tym czasie w Świbnej. Marianna poślubia Rudolfa von BŁ±nau. Rudolf von BŁ±nau do roku 1648 nabywa inne dobra po rodzie Wiedebach i tworzy majątek Jasień, który skupiał wsie: Nowa Rola, Świbinki, Matuszowice, Bronice i Budziechów. W 1652r. Rudolf von BŁ±nau sprowadził ze Śląska i Moraw prześladowanych za wiarę protestantów i przekazał im zniszczone (podczas wojny 30-letniej) gospodarstwa jasieńskie do zamieszkania. W 1656r. Rudolf von BŁ±nau został mianowany przez księcia sasko-merseburskiego starostą Dolnych Łużyc.24 stycznia 1660r. książę sasko-merseburski Christian I pragnąc nagrodzić zasługi swego wasala Rudolfa von BŁ±nau przychylił się do jego próśb i nadał wiosce Jasień prawa miejskie. Miasto otrzymało nazwę od wsi, która liczyła ok. 300 mieszkańców. Jasień otrzymał prawo mili, urządzania jarmarków z prawem browaru i wyszynku, targów, przywileje cechowe oraz samorząd miejski. Sprawowanie władz miejskich i sadownictwo do roku 1831r. należało do właściciela miasta. Herbem Jasienia został herb fundatorów Jasienia rodziny von BŁ±nau złoty łeb lwa ze złotą lilia heraldyczna na czerwonym polu, herb ten nadano rodzinie w 1301 roku.W roku 1663 zakończono budowę kościoła protestanckiego – drewnianego i szkoły.W 1731 w mieście wybuchł wielki pożar, który strawił prawie całe miasto. Po pożarze przebudowano miasto, powstały nowe budynki z cegły, a w 1733r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, który stoi do dziś.W 1738r. po wygaśnięciu dynastii książąt sasko-merseburskich Dolne Łużyce przechodzą pod administrację księstwa saksońskiego będącego w okresie wojen śląskich. Granica prusko – saksońska przechodziła przez Budziechów, a w Jasieniu stacjonował odział saksońskich wojsk. Mieszkańcy Jasienia chronili się we dworze, który pomagał im płacąc kontrybucje, odrabiając służby wojskowe, stąd przy tym zubożał. Rozpoczęto sprzedawanie majątku.16,17 sierpnia 1758r. w Jasieniu kwaterował ze swoim sztabem Król Prus Fryderyk II.W latach 1764 – 1789 wybudowano w mieście zamek.W 1776r. doszło do licytacji majątku ziemskiego wraz z miastem Jasień. Posiadłości kupił rotmistrz Abraham Gottfryd Filip von Rabenau, który w 1791 odsprzedaje go pruskiemu kapitanowi Ksaweremu von Ploetz, ten w 1792 odstępuje majątek hrabiemu von Schlabrendorff. Majątek następnie w 1805r. staje się własnością kapitana Baltazara Henryka Erdmunda von Zesch z Jasionnej, a po jego śmierci odziedziczył syn królewski minister finansów Anton Henryk von Zeschau.W 1825r. po Kongresie Wiedeńskim, Dolne Łużyce przeszły pod panowanie Prus, dlatego von Zeschau sprzedał cały majątek za 69000 talarów swojemu szwagrowi Wilhelmowi Ludwikowi von Rebenau, a w 1831 dziedzicem majątku stał się Ludwig Henryk von Rabenau. Od tego czasu miasto zdobywa coraz większą samodzielność i niezależność od dworu.W 1850 roku powstała duża fabryka sukna, naprzeciw zamku przy rzece Lubica (malubis) wybudowano przędzalnie wełny oraz młyny wodne. Powstały dwie cegielnie, których właścicielami byli Ballak, WŁ±rzig i Freitag.1 listopada 1854r. na pierwszym niezależnym, samorządowym zgromadzeniu mieszkańców Jasienia wybrano burmistrza miasta. Został nim dotychczasowy naczelnik poczty Ferdynand PREUSS, który sprawował tę funkcje do 1866r.W 1854r. przybył do miasta młody czeladnik kowalski Theodor Flother i założył nad rzeką małą kuźnię, która następnie rozbudowała się do dużego zakładu przemysłowego.W 1860 roku w 200-lecie nadania praw miejskich Jasieniowi Rada Miejska uchwaliła nowy herb i pieczęć miejską. Dawne godło uzupełniono o trzy wieże, na środkowej ustawiono saksońskiego orła w koronie, w kartuszu z łbem lwa i wpisano datę 1660. Herb ten będzie funkcjonował do 1945r.W roku 1870 zmarł Ludwik Henryk von Rabenau, wdowa po nim Emilia zaproponowała miastu kupno swych dóbr, ale majątek w 1870 roku nabyli kupcy z Drezna W.MŁ±ller i B.Hering za 100.000 talarów.Burmistrzem Jasienia został niejaki Wurm, a w 1876 Steinberg.W roku 1873r. utworzono fabrykę Hipkowa produkującej urządzenia młyńskie.W 1881r. miasto postanowiło położyć kres wyprzedaży majątku von Rabenau i kupiło od spadkobierców dobra ziemskie za 285.000 marek.Miasto zakupiony zamek przeznaczyło na ratusz miejski. W 1902 roku powstała w Jasieniu Szkoła Zawodowa.W czasie II Wojny Światowej w sierpniu 1944r. utworzono Jasieniu filię obozu koncentracyjnego Gross Rosen. 13 lutego 1945 roku do Jasienia wjechały wojska radzieckie. Rdzenni mieszkańcy Jasienia zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domostw, a na ich miejsce przybyli Polacy wygnani ze wschodu.

Krzysztof K.

/ /
Ropucha | 2008-10-22 09:09:05
Skąd pochodzą te informacje? Proszę o podanie źródła.